Vårt byggprojekt framskrider sakteligen. Jag har har nu fått de första ritningarna för att ansöka om bygglov. Får se hur länge det kommer att ta, skulle vilja få loven så snabbt som möjligt för att kunna påbörja byggandet redan i början av sommaren. Början av sommaren är ju statistiskt sett torrare än slutet, så det skulle vara bättre att riva taket då. Vill ju inte ha vattenskador p.g.a regn. Kanske vill de som bygger sätta upp ett tält över huset men det är ganska utmanande p.g.a omgivningen. Det finns flera stora träd nära huset som gör det svårt.

Vårt projekt är rätt omfattande. Egentligen är det bara nedrevåningens ytterväggar, några mellanväggar och själva grunden som lämnar orört. Fördelen med detta är att det inte borde komma några större överraskningar som förstör budjeten men samtidigt är ju budjeten också större direkt från början.

Vi kommer samtidigt att förnya alla vattenledningar och isolera golvet bättre, för rören börjar vara till åren och de lär vara av dålig kvalité. Det vore ju tråkigt att få vattenläckage efter ett par år bara för att man snålat lite. Vi kommer ju ändå att riva upp golven, så kostnaden för att byta rören kommer att bli marginell. Jag vill göra renoveringen så bra som det är absolut möjligt.

Vi kommer alltså att bygga en våning till. Det är det som var meningen från början men samtidigt har projektet växt. Eftersom huset kommer att bli dubbelt större, så har vi samtidigt tänkt byta värmesystem. Vi har nu direktel, luftvärmepump och värmelagrande spis. Detta byter vi till bergsvärme, för det borde fungera bra då huset är byggt direkt på berget. Ofta måste man ju borra många tiotals meter innan berget kommer emot men på vår tomt så är det bara ett ytlager med jord på berget. Vi kommer att borra ca 200 meter.

Samtidigt vi byter till bergsvärme så kommer vi att sätta golvvärme i båda våningarna och alla rum. Vi har haft problem med drag och kalla golv, så därför har jag beslutat att riva upp golvet för att isolera det bättre. Under golvskivorna finns det 100 + 30 mm glasull och det byter vi mot 100 mm uretan. Det motsvarar teoretiskt 200 mm ull men huvudvinsten är att uretan inte är fuktkänsligt och vi då inte behöver ha golvvasor. Det finns alltså inget organiskt material i golvet som kan mögla efter det. På uretanskivorna gjuts ca 40 mm gipsmassa där golvvärmen dras.

Jag har ännu inte valt värmepumpen men jag har funderat på Nibes 1145 eller 1155. Den senare är mycket dyrare men har den fördelen att effekten räcker garanterat till. Dock hittade jag igår ett annat system som verkade lockande. Det är Eviheat (www.eviheat.se) som har ett system med solfångare som ökar effektiviteten på sommaren. Jag har inga prisuppgifter men jag har annars också tänkt använda solfångare, så ett system som är från början helt planerat för det vore bra. Det knepiga är ju att räkna ut vilka investeringar som lönar sej. Jag kommer knappast att välja det som ger bäst avkastning på investeringen, utan det kommer nog att vara en kombination av bra investering ur ekonomisk synvinkel och en intressant tekniskt lösning som är bra ur miljösynvinkel. Hoppas att Eviheat är det men jag misstänker att det är ett lite för dyrt system och att effektiviteten är lite för marginell för att det ska löna sej. Ska dock ta reda på mera om deras system, för det är onekligen intressant. Det är dock så att solfångare sällan lönar sej i kombination med bergsvärme, eftersom de är relativt dyra och värmen blir såpass förmånlig att återbetalningstiden blir väldigt lång.

Annonser