Det är inte alltid så lätt att spara ström. Sedan vi skaffade egnahemshus har jag försök att få vår strömförbrukning lägre men samtidigt brukar det också komma nya saker som ökar förbrukningen. T.ex. när jag skaffade en luftvärmepump till huset så skaffade jag en samtidigt till garaget. Pumpen sparar nog el men när vi samtidigt började värma garaget så sjönk inte vår totalförbrukning.

Nu har jag isolerat garagekällaren för att spara el då värmen hålls bättre i garaget men den minskningen försvinner när jag nu samtidigt håller lite värme i källaren för att bättre kunna arbeta där. Att hålla värmen i garaget och källaren gör att jag kan använda utrymmena bättre men samtidigt ökar det på kostnaderna jämfört om jag bara försökt spara. Dock inverkar värmen även på bilarnas bränsleförbrukning då de står i ett varmt garage.

Jag har funderat på att skaffa solfångare som värmer upp varmvattnet vi använder men de är rätt dyra i förhållande till inbesparingen. Återbetalningstiden kommer att bli lång med nuvarande förbrukning men den skulle vara mycket kortare ifall vi värmde huset med vatten, t.ex. vattenburen golvvärme. Jag skulle vilja ha golvvärme men det blir dyrt att installera.

Vi har en värmelagrande teljstensspis som fungerar som huvudsaklig värmekälla. Om vi hade vattenburen golvvärme så skulle jag byta ut spisen mot en sådan som också värmer vatten samtidigt. En sådan i kombination med solfångare skulle täcka våra uppvärmningsbehov ganska bra tror jag. Solfångaren skulle ge värme på våren och hösten när man ännu inte behöver elda och sedan när det blir kallare och solen inte värmer tillräckligt så värmer spisen vattnet. Det är trots allt bara 2-3 månader per år som vi inte har på värmen.

Jag har totalt sett satsat en hel pengar på att spara ström men det kommer nog att dröja in man verkligen har sparat in slantarna. Dock måste man ju även beakta mervärdet i t.ex. att ha varmt garage. Om man enbart ser till den ekonomiska aspekten så har investeringarna kanske inte alltid varit så lyckade.

Annonser