Vår tomt är snart helt snöfri och jag gick i går runt och inspekterade vilka skador som uppkommit i vinter. Växthuset fick sej en rejäl smäll i vinterstormen i Januari och jag har beställt nya skivor för att täcka hålen. I övrigt är det djuren som orsakat de flesta skadorna.

Hararna har ätit på alla äppelträd utom ett som är närmast huset. På ett par träd har ett större djur varit och tuggat, för skadorna är på ca 2 meters höjd. Skadorna verkar dock inte vara så farliga att de skulle ha förstört hela trädet men till nästa vinter måste jag skydda träden bättre.

Annonser