Vi fick nyligen sista elräkningen för år 2011. Det gav oss de sista siffrorna för att kunna jämföra år 2010 med 2011 och det var ganska intressanta siffror. Vår elförbrukning var 3042 kWh lägre år 2011 jämfört med 2010. Det var en positiv överraskningen men jag blev likväl besviken för kostnaden för elen steg med 2,68% trots det.

Man får väl vara nöjd med det faktumet att vi sparade ännu mera än annars i.o.m de ökade kostnaderna men det är en gansak klen tröst trots allt. Alla försök jag gjort för att få ner utgifterna elen har misslyckats, eftersom priset har stigit snabbare än vad vi har kunnat spara.

Första försöket var att installera luftvärmepumpar men den besparingen försvann i och med den ökade förbrukningen av att också värma upp garaget. Att byta ut belysningen till energisparande gav heller inget för elpriset steg och det ökade kostnaderna mera än vad inbesparingen hjälpte. Samma sak nu med tilläggsisoleringen i garaget (inbesparingen är delvis p.g.a det och delvis p.g.a den varma hösten). Det är frustrerande.

Allt tycks höja på elpriserna. Endera regnar det för lite, eller så regnar det för mycket men priset stiger likväl. Det är inte enbart dåligt, för det motiverar folk att spara och att satsa på att få ner förbrukningen. Det är positivt men likväl önskar man ju att man kunde se det på elräkningen också och att besparingen inte alltid skulle vara enbart teoretisk.

Annonser