Enligt denna artikel på Aftonbladet är det en enorm skillnad i den ersättning en sjukskötare får i jämförelse med läkare. Det är lätt att se hur denna situation har uppkommit, läkare har en helt annan möjlighet att utöva utpressning för att få igenom sina krav. På många ställen råder det brist på läkare, vilket är en mycket allvarlig situation, men situationen är inte lika akut och problematisk vad gäller sjukskötare.

På många ställen tycks man vara så desperata att få en läkare att man är villiga att betala nästan vad som helst och denna situation har uppkommit p.g.a att läkarbristen har gett läkarna för stor makt att få igenom sina lönekrav. Situationen tycks vara snarlik i både Finland och Sverige. Denna situation är dålig för alla utom läkarna, eller rättare sagt de läkare som kan dra nytta av situationen och det är knappast alla.

Jag har inget emot att vissa har möjlighet att tjäna lite mera än andra men vad gäller läkarna anser jag att det är fel, eftersom patienterna lider p.g.a läkarbristen och läkarna använder denna möjlighet för sin egen girighets skull. Även kvalitén på den vård vi får är under all kritik. För den lön läkarna får bör de ske färre fel och patienterna bör behandlas bättre. Kanske är min syn på sjukvården snedvriden p.g.a att jag har haft otur och fått många dåliga läkare och få bra men jag tror inte det.

I media framkommer ofta dylika exempel som de jag själv upplevt och det är skrämmande. Idiotiska feldiagnoser som leder till livslånga men (som i mitt fall) eller i västa fall till döden. Fel doseringar p.g.a slarv och ouppmärksamhet. Ofta beroende på stress och trötthet. Jag begriper inte varför läkare tillåts dejourera långa pass. Kan inte tro att det verkligen är en nödvändighet, utan tror snarare att man gör det av tradition och för att tjäna mera.

Sjukvården är väldigt konservativ och förändringar sker långsamt och motvilligt. Sjukskötare har ofta inte den status de förtjänar och motsvarande har läkare ibland högre status än vad de egentligen förtjänar. Läkare gör ofta beslut som de tycker att är rätt, fast det inte nödvändigtvis är det bästa för patienten. När det sedan går fel och man börjar kräva ansvar, håller läkarna ihop och det är verkligen svårt att få en läkare till svars för de misstag de gjort.

Jag tycker att det är orimligt att en läkare som gjort ett misstag som ger patienten livslånga men ska slippa undan ostraffat därför att att andra läkare stöder honom av rädsla för att hamna i samma situation. Jag efterfrågar ingen klappjakt på läkare, utan bara att man utdelar rättvisa för att förhindra att samma misstag sker igen. Jag tror knappast att någon läkare vill orsaka någon skada men många läkare uppvisar en skrämmande nonschalans som härleder just från det att de vet att det är näst intill omöjligt att utkräva ansvar om läkaren inte varit extremt vårdslös.

Min son har fått livslånga men p.g.a en barnläkares nonschalans när han föddes. Att få någon rättvisa är omöjligt. Situationen var extremt stressfull men om läkaren hade följt reglerna så skulle inte pojken ha behövt lida av syrebrist så länge. Detta misstag kostar samhället stora belopp för att inte tala om allt lidande det orsakat. Läkaren kan fortsätta som inget hänt, fast jag tror nog hon blev rätt skärrad av situationen och förhoppningsvis lärde hon sej något. Om så är fallet behövs ingen ytterligare rättvisa.

Själv har jag fått livslånga men p.g.a en feldiagnos som också kan härledas till läkarens arrogans och övertro på sin egen förmåga. Diagnosen var helt idiotisk och skulle jag då ha vetat en tiondel av det jag nu vet, så skulle jag ha reagerat på det. Tyvärr litade jag på läkarena på den tiden. Det gör jag inte längre för jag har sett och hört alltför många exempel på idiotiska diagnoser och beslut. Någon rättvisa kommer aldrig att ske i detta fall och det är hemskt för jag tror inte läkaren ens är medveten om vilken skada han har orsakat. Hela förloppen kan heller inte skyllas på enbart en läkare, utan det var flera som gjorde fel därför att ingen hade det slutliga ansvaret.

Det jag vill få sagt är att läkarnas belöning sällan motsvarar det som de presterar. Det finns säkert många läkare som är värd varje slant de får men samtidigt finns det många klåpare som är läkare enbart för att tjäna pengar och som ser patienter som ett nödvändigt ont. Jag har sett en del bra läkare men jag har också, tyvärr, sett en hel del mycket dåliga sådana. Det som nu har framkommit om falska läkare i Finland berättar en hel del om vår sjukvård och hur blint vi litar på våra läkare. Att det kan ske är ett bevis på hur dåligt systemet är uppbyggt och hur dålig kontroll vi har på läkarnas kompetens. En läkare hinner göra otroligt mycket skada innan han utkrävs ansvar och allt detta rimmar dåligt med det sätt vi belönar dem.

Annonser