Den varma hösten och början på vintern har sparat en hel del el jämfört med förra året, då vintern kom tidigt. Igår jämförde jag förbrukningarna i november 2011, 2010 och 2009. Det var intressant att se skillnaderna. År 2009 var medelförbrukningen i november ca 50 kWh per dag medan den var 2010 ca 64 kWh per dag. I år var medelförbrukningen enbart 42 kWh per dag vilket beror på den varma hösten. Det är dock knappast hela sanningen.

Intressant var också att se att kostnaden för elen var lägre 2009 än i år trots att förbrukningen då var nästan 20% högre! Trots att början på året 2011 var mycket kall, så kommer årsförbrukningen att bli mycket lägre än 2010 och det är också tack vare den varma hösten och början på vintern. Det verkar som om förbrukningen 2011 skulle bli ca 3000 kWh lägre än 2010 men jag tror inte att skillnaden kan enbart förklaras av den varma hösten, utan jag tror att tilläggsisoleringen jag gjorde på mellantaket i garaget förklarar en del av skillnaden.

Vintern 2009-2010 var mycket kall och jag hade svårt att hålla värmen i garaget med enbart luftvärmepumpen. När det var som kallast var jag tvungen att använda tilläggsvärme (oljefyllt värmebatteri) för att temperaturen inte skulle sjunka för mycket. Därför beslöt jag mej för att sätta mera isolering på mellantaket. Tidigare var där enbart 150 mm bergull men jag satte till 150 mm glasull. Först märktes ingen egentlig skillnad, vilket var en besvikelse, men det berodde nog på att vintern 2010-2011 var åter en mycket kall vinter. Skillnaden tycks märkas först nu när jag kan börja jämföra årsförbrukningen mellan 2010 och 2011.

När jag jämför 2011 och 2010 månad för månad, är det enbart februari 2011 som har högre förbrukning än 2010. T.ex. januari är nästan 100 kWh lägre 2011 än 2010. Skillnaden mellan november 2011 och 2010 är ca 250 kWh, vilket är en ganska stor skillnad (över 40% mera 2010 än 2011) på enbart en månad. Skillnaden mot 2009 är inte lika stor, ca 130 kWh, men även det en rejäl skillnad på ca 10%.

En liten del av inbesparingen beror nog också på att jag bytt ut belysningen till energisparande ljus. Visserligen var största delen av belysning energisparande redan 2010 men det utökades ytterligare till 2011. Det skulle förklara varför vi sparat el också på sommaren men en delorsak är nog att sommaren 2011 var svalare än 2010 och vi använde antagligen luftkonditioneringen mindre. Dock syns en tydlig skillnad även i augusti då vi knappast använt luftkonditioneringen längre. Skillnaden syns även i maj och juni och då används lite värme och svalka.

Det tycks nu äntligen vara så att vi slutligen börjar se lite nytta av de energisparande åtgärder vi gjort. Tyvärr äts nyttan upp ekonomiskt av de stigande elpriserna men ur miljösynpunkt är det positivt och utan besparingarna, skulle elräkningarna var rejält mycket dyrare. Så man måste betänka vad kostnaden skulle vara, inte vad den har varit. Det är intressant nu när vi äntligen kan följa med förbrukningen månadsvis (sedan slutet av 2009) och det ger viktig information om hur man själv kan påverka förbrukningen. Utan denna jämförelse skulle det vara svårt att se nyttan av t.ex. tilläggsisoleringen som jag gjorde.

Temperaturen varierar från år till år och det gör att det svårt att säga med säkerhet vad som orsakar skillnaderna. Speciellt när jag inte har någon statisk på vädret. När jag installerade värmepumparna följde jag till en början med deras förbrukning men det slutade jag med efter ett tag, för det var lite opraktiskt och strömavbrotten, som det på den tiden var ett problem, störde resultaten eftersom mätaren nollades då. Vad jag dock vet är att det är garaget som är den stora energiboven men man bör också beakta att den ger en viss inbesparing vad gäller bensinförbrukning i bilarna, då de står i ett varmt garage. I garaget har vi även en frys som kräver att temperaturen hålls över noll. Vi kunde nog sänka temperaturen en aning, för vi har antagligen onödigt varmt i garaget, och på så sätt spara en hel del. Det sägs ju att en grads temperatursänkning sparar 5% i energiförbrukning men problemet är då att värmepumpen får det svårare att hålla värmen utan stödvärme och det skulle eventuellt äta upp besparingen. Dock är detta svårt att veta med säkerhet utan att testa.

Just nu är årsförbrukningen 2011 ca 4650 kWh lägre än 2010 men då saknas ju ännu december månad 2011. Jag hoppas att förbrukningen denna månad kommer att bli rejält under 2000 kWh men om man jämför med de två senaste åren ser det mörkt ut. Ifjol var förbrukningen i december över 2600 kWh men då var det mycket kallare än det har varit hittills i år. Det positiva är dock att förbrukningen 2011 kommer att blir rejält lägre än 2010 och det är ett steg i rätt riktning.

Annonser