Kan tänka mej att det är svårt med trafikplanering som får all trafik att flyta utan större hinder. Speciellt då i rusningstrafik. Dock vore det inte svårt att förbättra situationen i vår stad, för där är det verkligen dåligt på vissa ställen. Visserligen är det en svår stad att få trafiken att flyta från alla håll men det finns vissa punkter som är så dåligt utförda att en klar förbättring vore lätt att utföra.

T.ex. en gata jag kör längs när jag hämtat barnen. Den korsar en livligt trafikerad gata och den gata jag kör längs har rött under en mycket kort tid. Sedan när man väl sluppit över, måste man stanna i nästa korsning för där slår det om till rött just när man hinner fram. Det är alltså ingen som kan köra igenom den korsningen utan att köa först. Ok, de som svänger från den livligt trafikerade gatan in på den men det är inte så trafiken flyter, utan 90% av trafiken kommer längs den gatan jag kör på och detta är en otroligt irriterande propp för ljuset är rött under en ganska lång tid jämfört med andra trafikljus i staden.

Varför undersöker man inte hur trafiken flyter och bestämmer hur ljusen ska slå om efter detta. Man borde också beakta olika tider på dagen för att göra systemet så dynamiskt och effektivt som möjligt. Folk kör olika rutter vid olika tider på dagen, därför borde man beakta också det. Det gör man nog delvis redan men tyvärr bara delvis. Det tycks finnas flera korsningar där man inte beaktat trafikflödet alls och det orsakar onödiga köer och det åter belastar miljön i onödan.

Denna frustration härleder från det, då jag för ett par dagar sedan försökte hinna till apoteket innan jag skulle hämta barnen från dagis och skolan. Det gick fel från första början med långsamma frontlastare och lastbilar  som blockerade vägen och sedan var det långa köer överallt. Visserligen är det litet jämfört med större städer men när man inte är van och när det är onödigt och orsakat av dålig planering, så blir man frustrerad. Jag hann nog till apoteket men var tvungen att gå innan jag fick betjäning, för annars hade jag inte hunnit hämta pojken från skolan i tid.

Man borde väl skaffa en modern bil med start/stop -system. Det skulle minska förbrukningen ganska mycket och därmed vara bra för miljön. Nu går mycket åt att puttra på tomgång i trafikljusen. Man kunde ju stanna motorn själv också men det är inte speciellt smidigt då bilen inte är menad att användas så. I det långsammaste trafikljuset kunde det dock vara vettigt, för där får man stå på tomgång i ett par minuter innan det slår om.

Annonser