Så var det åter dags att ställa om till vintertid, inte kul när barnen vaknar av sej själva den tid de är vana att vakna, vilket nu är en timme tidigare än vad som behövs. Jag önskar, lika som denna artikel, att man slopade omställningen mellan vinter- och sommartid. Det sliter onödigt på kroppen att måsta ställa om sej 2 ggr per år och någon direkt nytta med det ser jag inte.

Ok, trevligare att stiga upp när det är ännu ljust ute men det är ju ändå bara tillfälligt. Snart är det likväl åter mörkt på morgonen och nu är kvällarna ännu kortare. Nu är det väl mörkt redan när man kommer hem. Det gör att man in i veckan inte hinner göra någonting utomhus. Slopa tidsomställningarna! Det är onödigt och irriterande! Vår digibox får alltid fnatt, för fast den kan ställa om klockan automatiskt, så fattar den inte att justera de program som är redan inställda. Det gör att man hamnar att radera alla program som är satta att bandas och mata in dem pånytt och det är orsak nog att slopa detta strunt!

Annonser