Ju mer tiden lider, dessto mer kryper det fram information om bristerna i studien som denna ”fantastiska” nyhet baserar sej på. Om man på motsvarande vis gjorde en studie som visar på vitaminernas fördelar (vilket egentligen även denna studie gjorde men man valde att enbart nämna de negativa fynden) så skulle ingen ta den på allvar och absolut ingen skulle rapportera nånting om den. Den skulle bli utskrattad men det blev inte denna studie och det beror på att den hade ett syfte, nämligen att undergräva människornas tillit till vitaminer och det lyckades säkert ganska bra, tyvärr.

Denna studie bevisar alltså inte att vitaminer är farliga men inte heller att de skulle vara bra, även om den egentligen visar att vitaminer till större delen skulle vara till nytta och bara i ett par fall skadliga. Denna studie är inte till någon nytta p.g.a bristande vetenskaplighet och därför bör man inte dra andra slutsater från den än att media och vetenskapen (till en viss del) är korrupta då de publicerar dylik dynga.

Mer info:

Media hoax exposed: Recent attack on vitamins a fabricated scare campaign

Vitamins are deadly? Media hoax exposed, part two

http://jonnybowdenblog.com

Annonser