De som är ljushyade och lätt bränner sej i solen behöver mera D-vitamin än andra. Ju mera ljushyad och ju lättare du bränner dej i solen, dessto sämre möjligheter har du att få tillräckligt med solljus för att hyn ska kunna producera tillräckligt med D-vitamin.

En D-vitaminnivå under 60 nmol/L anses som brist-tillstånd men för ljushyade är detta omöjligt att uppnå utan tillskott. Värt att beakta är också att experterna hävdar att man bör ha en nivå på mellan 125 nmol/L och 200 nmol/L för att uppnå optimal hälsa.

Jag har använt 125 mcg dagligen i ungefär 3-4 år och min nivå var för ett år sedan 176 nmol/L. Året innan det var nivån 146 nmol/L och innan det hade jag aldrig uppmätt nivån. Jag har heller inte uppmätt vad nivån är just nu men nivån borde inte längre öka i samma takt, eftersom ökningen planar ut sedan man uppnått en tillräckligt hög nivå. Det beror åtminstone delvis på att huden bryter ner överskottet som den producerar ifall man har tillräckligt.

Annonser