De som är ljushyade och lätt bränner sej i solen behöver mera D-vitamin än andra. Ju mera ljushyad och ju lättare du bränner dej i solen, dessto sämre möjligheter har du att få tillräckligt med solljus för att hyn ska kunna producera tillräckligt med D-vitamin.

En D-vitaminnivå under 60 nmol/L anses som brist-tillstånd men för ljushyade är detta omöjligt att uppnå utan tillskott. Värt att beakta är också att experterna hävdar att man bör ha en nivå på mellan 125 nmol/L och 200 nmol/L för att uppnå optimal hälsa.

Jag har använt 125 mcg dagligen i ungefär 3-4 år och min nivå var för ett år sedan 176 nmol/L. Året innan det var nivån 146 nmol/L och innan det hade jag aldrig uppmätt nivån. Jag har heller inte uppmätt vad nivån är just nu men nivån borde inte längre öka i samma takt, eftersom ökningen planar ut sedan man uppnått en tillräckligt hög nivå. Det beror åtminstone delvis på att huden bryter ner överskottet som den producerar ifall man har tillräckligt.