Jag har skrivit om detta ett flertal gånger men tyvärr är det fortfarande ett aktuellt ämne, kanske aktuellare än någonsin, för läkemedelsbolagen tycks ha en mycket stark vilja att truga statiner (kolesterolsänkande mediciner) på friska människor. Läkemedelsföretagen som tillverkar statiner vill få oss att tro att högt kolesterol är en sjukdom som behöver behandling. Verkligheten är en helt annan.

Statiner är enbart till nytta för män som har haft en hjärtattack. För kvinnor är de inte till någon nytta alls. För att förebygga en persons hjärtattack, så måste 200-500 (NNT – Number Needed to be Treated) människor ta statiner i onödan. Det vore kanske acceptabelt ifall statinerna var förmånliga och utan biverkningar men det är de inte. Statinerna minskar inte på dödligheten och är förenade med allvarliga biverkningar.

De som tillverkar statiner vill få oss att tro att högt kolesterol är kopplat till en förhöjd dödlighet men tvärtom är det lågt kolesterol som är kopplat till förhöjd dödlighet. Kroppen behöver kolesterol för att fungera, både HDL och LDL. Tillverkarna vill få oss att tro att LDL är farligt men i verkligheten är det inte så. Kroppen behöver LDL och utan det kan vi inte leva.

Tillverkarna av kolesterolmediciner och de läkare som tar del i marknadsföringen bryr sej mera om sin finansiella framgång än människors väl och hälsa. Det är många som tar del i denna illusion och alla kan inte ta del enbart av girighet, utan en del måste vara lurade att verkligen tro på det som sägs. Det säger en hel del om våra läkare att tror på tillverkarna som hävdar att statinerna hjälper alla. Som tur är det inte alla som är som blinda och lättlurade.

Det blir allt fler läkare som börjat tvivla på statinernas effekt, speciellt sedan de som tar dem börjat klaga på biverkningarna. Det finns ingen opartisk objektiv forskning som skulle bevisa att statinerna är till någon större nytta men likväl får de säljas som om det vore bevisat att de är det. Samtidigt förekommer en stark lobby emot kosttillskott som försöker uppenbarligen få fram ett förbud mot vitaminer och kosttillskott genom att hävda att de är farliga. Det ironiska i situationen är, att studien som för tillfället används för att bevisa detta, snarare bevisar medicinernas farlighet än kosttillskottens men detta är ju något som media inte nämner (eller ens förstår).

Annonser