Jag är starkt emot dödstraff och här är ännu ett argument varför dödstraff inte är moraliskt rätt. Man kan aldrig vara tillräckligt säker på att den man avrättar faktiskt är skyldig och förtjänar att dö. Visst, det finns ganska uppenbara fall, som t.ex. fallet Norge men även där finns det frågetecken som gör att det blir omoraliskt att dömma honom till döden. Det som gjordes i USA var mord. Mord utfärdat av delstaten men det är ju inte så förvånande egentligen, för staten själv ansvarar ju för massmord maskerat som krig emot terrorism.

Om dödstraff skall vara ett rättvist straff, så bör det också utföras med 100% säkerhet och det kan sällan eller aldrig uppnås. Därför bör dödsstraff slopas. Nu är det ju många som vill få dödsstraff hit till norden också men de har knappast tänkt igenom saken från alla kanter, utan reagerar bara av känsla. Det är ju svårt att hitta sympatier för t.ex. Breivik men att döda honom är inte rättvisa, utan mord. Jag skulle visserligen inte slösa några tårar på hans bortgång men det faktum att man i USA t.o.m medger att det finns en viss procent oskyldiga som blir avrättade och att få tycks se detta som ett verkligt problem, det gör mej mycket ledsen.

En oskyldigt avrättad är en för mycket och därför bör man inte fortsätta, för man kan inte garantera att det inte händer igen. Över 1000 personer (1268 enligt Aftonbladet) har blivit avrättade i USA sedan 1977 och jag har hört uppskattningar att 10% skulle ha varit oskyldiga. Det skulle alltså vara frågan om mer än 100 mord på oskyldiga om detta är sant och detta är något som accepteras av många. Oförsvarbart anser jag och det finns som tur många som är av samma åsikt. Det tycks ofta vara färgade som blir dömda till döden, så det verkar ju vara en modern form av lynchning det är frågan om.

Annonser