En av världens främsta experter på D-vitamin, Reinhold Vieth, har presenterat en hypotes att det är inte enbart en för låg nivå av D-vitamin som är skadligt, utan även variationen mellan låg- och högnivå. Ju större variation, dessto sämre och det är tydligen bättre att ha konstant en aning låg nivå, än att nivån varierar kraftigt mellan årstiderna.

Hypotesen baserar sej på en finsk studie om prostatacancer och skulle ge en förklaring till varför prostatacancer är vanligare hos nordiska män med hög nivå av D-vitamin under sommaren men lågt på vintern, än hos exempelvis Italienska män som har en lägre nivå som är jämn året runt.

Vieth menar i en föreläsning som han höll att det inte betyder att man ska undvika D-vitamintillskott, utan tvärtom, man bör använda dem för att hålla en jämn nivå över hela året. Man kan använda D-vitamin även under sommaren, eftersom upptagningen planar ut när D-vitaminhalten i blodet stiger.

Det är alltså en hälsorisk att kroppen ständigt tvingas ställa om sej till förändrade halter av D-vitamin om hypotesen stämmer.

Annonser