Jag är en motståndare av GMO. De som är för det, hänvisar ofta till att det är bara en effektivare form av framavling av grödor, lika som man gjort i årtusenden. De hävdar också att det är vetenskapligt och därför något bra, underförstått är man en motståndare av vetenskap om man inte är för GMO. Ofta hävdas också att GMO är nödvändigt för att undvika svält i världen när befolkningen växer.

Argumenten ovan är delvis korrekta men de missar det viktigaste argumentet emot GMO. Om man beaktar vad t.ex. Monsanto har gjort med sina GMO-grödor och de tvingar dem på bönderna, så är det uppenbart att vi är ljusår ifrån att välja ut de lämpligaste grödorna för att få fram de egenskaper vi vill ha.

Monsantos GMO-grödor är inte lösningen på svälten i världen, utan tvärtom kommer de att förvärra hungersnöden i världen, för de fattiga bönderna har inte råd till allt som krävs för att de ska växa och därtill skapar de ofta nya problem och missväxt. Det finns redan otal bevis på allt detta och varför Monsanto tillåts fortsätta är en gåta.

GMO-grödor tas fram på vetenskaplig väg men vetenskapen garanterar inte att det man gör är moraliskt rätt. Att hänvisa till att GMO skulle vara en lösning på svälten i världen är bara ett sätt att marknadsföra GMO och få tyst på motståndet. Det är ju svårt att argumentera emot om alternativet är svält.

Vi bör dock komma ihåg att den nuvarande svälten i världen inte beror på brist på mat, utan att den  inte är jämnt fördelad till alla. I framtiden kommer problemen att växa om befolkningen ökar i nuvarande takt och problemet förvärras om klimatförändringen ökar torkan i vissa delar av världen. Vi förstör även själva stora odlingsarealer genom kortsiktiga handlingar och miljöförstöring. Tyvärr ökar också GMO dessa problem men den kunde vara en lösning om det var det som prioriterades.

All GMO är alltså inte dålig eller fel och GMO är inte per automatik någon katastrof men det är det som gjorts hittills av företag som Monsanto som är katastrofen. Tyvärr är det företag som Monsanto som leder utvecklingen och visar andra hur de ska göra för att klara sej på marknaden.

Tyvärr blir utvecklingen utan stark reglering lika som inom medicinen. Det är dyrt att ta fram nya produkter och därför förfalskar man provresultaten för att få ut produkten på marknaden och göra pengar på den. Om resultatet är katastrof och svält i framtiden bryr sej ingen om bara pengarna rullar in nu. Problemen reder man ut sedan, vanligen med pengar, men det är som vanligt den lilla människan som får lida.

Om GMO var starkt kontrollerad och rigurösa tester av annan part än de som gjort de är ett krav, så skulle jag inte vara en sådan motståndare. Tyvärr har Monsanto bevisat vilken moral företagen har när de får fria händer. Monsantos produkter är inte enbart omoraliska, utan Monsanto har även försökt dölja kritik genom förfalskade personuppgifter. De har alltså försenat sanningen för att hinna tjäna så mycket pengar som möjligt.

Länder i tredje världen har svårt, om inte omöjligt, att försvara sej mot Monsantos aggressiva marknadsföring och tomma löften. Det är de fattiga bönderna som betalar ett mycket dyrt pris för allt detta. GMO kunde vara en lösning på ett problem som egentligen ännu inte finns och som ännu kan lösas på annat sätt men är det inte och ser inte ut att bli det heller.

Annonser