Tjälen har gjort att muminstugan har fått en lätt slagsida, eller ok, det är väl att ta i en aning, men lite lutar den nog. Som tur inte som lutande tornet i Pisa. Får se hur den rätar upp sej sedan tjälen går ur marken. Kanske måste jag justera den lite så att den rätar upp sej. Problemet är att stugan är byggd under tre björkar och p.g.a deras rötter blev den inte ordentligt grundad. Jag jämnade marken med sand och grus. På det blev det lagt några 200 mm Leca-stenar som stugan är sedan byggd på.

Det är också möjligt att ögat lurar en aning, för man jämför ju med björkarna som är bredvid och de står ju inte rakt. Brädslåningen är okså lite sned, beroende på att första och andra våningens golv inte är helt cirkulära i förhållande till varandra. Hittills har golvet hållits plant men möjligen har också den ökade vikten gjort att grunden satt sej en aning. Med hjälp av en domkraft borde det vara lätt att räta upp den ifall det inte sker automatiskt när tjälen går ur marken.

Annonser