Det har ju varit länge känt att stor stress inverkar negativt på hälsan, en viss mild stress kan vara av nytta, men långvarig stress belastar kroppen. Man misstänker att stress ofta är en delorsak till utbrytande av sjudomar typ MS och diabetes. Det är något som jag kan instämma i beaktande min egen erfarenhet. När min MS bröt ut på allvar hade jag varit en längre tid extremt stressad samtidigt som jag började motionera men samtidigt var min kosthållning långt ifrån optimal. Jag satte alltså en extremt press på kroppen utan att ha skydd i form av antioxidanter. Jag led antagligen av olika vitaminbrister men det är svårt att säga vilka nu i efterhand.

Nu har jag åter varit extremt stressad en längre tid och jag formligen känner hur stresshormonerna påverkar kroppen men likväl har jag inte drabbats av några nya skov. Tyvärr har det orsakat magkatarr eller något liknande, för jag har ont i magen nästan konstant. Att magen krånglar är inte så överraskande men att jag inte i övrigt fått några nya besvär är faktiskt en överraskning. Jag kan bara anta att det beror på att jag nu äter bättre och inte längre lider av några vitaminbrister.

Jga bör dock få bort dessa stressfaktorer ur mitt liv, för det är knappast hälsosamt fastän jag ännu inte fått några värre men av det. Det är dock svårt när man är en person som stressas lätt av vissa faktorer.

Annonser