I denna artikel skriver Aftonbladet om hur sjuksköterskorna inte vågar prata om läkarnas inkompetens och misstag. Det är ett stort problem, för det är redan svårt att få rätt emot sjukvården om man blivit felbehandlad och att sjuksköterskorna tiger förvärrar situationen. För att en läkare ska få sparken skall denne ha gjort extremt grava övertramp eller offentligt uttryckt åsikter som går emot sjukvårdens linje. Faktiskt verkar det som om det är ett lindrigare ”brott” att orsaka dödsfall genom inkompetens än att offentligt uttrycka annan åsikt.

Man kan också undra varför läkare tillåts dejourera. Chaufförer tillåts inte köra hur länge som helst men det förväntas av läkare. Det är ett onödigt och föråldrat system som bör avslutas. Det skulle spara en hel del lidande.

Jag har kritiserat läkare och sjukvården tidigare och det är av god orsak. Det finns så mycket brister inom sjukvården att man blir mörkrädd. Tyvärr har jag stött på en del av dessa brister själv också. Jag har skrivit om dessa tidigare, så jag tänker inte upprepa dem nu.

En annan brist inom sjukvården är medicinerna. Man använder otestade vacciner och mediciner vars effekt är överdrivna och biverkningar nedtonade av tillverkaren. Det är inte länge sedan vi hade en svininfluensa pandemi som skulle döda stora delar av befolkningen. Konstigt nog skedde det inte men väl drabbades en del barn av narkolepsi. Vem tar ansvar för detta? Ingen! Tillverkaren fick amnesti redan från början och är helt utan ansvar. Myndigheterna rycker på axlarna och hävdar att de bara gjorde vad de måste.

Som vanligt är det samhället som får betala. När bankerna klåpar sa att ekonomin nästan går under, då är det samhället som betalar. När läkemedelstillverkarna gör vacciner som gör oss sjuka, då är det igen samhället som ska betala. Varför måste samhället betala för de misstag privata företag gör? Varför tillåts riskerna socialiceras när vinsterna inte gör det? Ingen tillverkare skall någonsin ges ansvarsfrihet för den produkt de tillverkar och speciellt inte då produkten är otestad.

Pandemin var en vanlig epidemi. Det förekom dödsfall, vilket naturligtvis är ytterst beklagligt, men summa sumarum vet vi egentligen inte hur stor skada vaccinet gjorde. Redan i början förekom dödsfall hos vaccinerade men då hävdades det att vaccinet inte hade hunnit verka. Man kan även vända på steken och säga att vaccinet kanske försvagade immunförsvaret så att influensan fick övertaget. Man vill inte erkänna att det är farligt att influensavaccin om man redan har viruset i kroppen, för det skulle ju ha gjort att många inte skulle ha våga ta vaccinet.

Man förde människorna bakom ljuset och man vägrar erkänna de misstag man gjorde. Det är beklagligt, för det betyder att man inte heller lärde sej något av misstagen. Ingen i vår familj fick vaccinet, trots påtryckningar från myndigheterna, och det är jag glad över.

Jag hoppas att man inte åter gör om samma misstag för om man ropar varg för många gånger kommer ingen att lyssna då vargen verkligen kommer. Om det nu skulle komma en verklig pandemi, vilket jag betvivlar, så skulle knappast speciellt många lyssna. Det tar nog några år ännu innan detta glöms bort.

Annonser