Jag har just fått veta resultatet av mätningen av min D-vitaminhalt. Nivån är 169 nmol/l, vilket är ganska optimalt, för optimal nivå är mellan 125 och 200 nmol/l (Källa: Vitamin D Counsil). Dock kommer jag att minska intaget en aning för jag tycker att nivån inte behöver stiga mera. Förra vintern var nivån 139 nmol/l, så den har stigit en aning sedan dess. Det beror antagligen på att nivån hela tiden hållits relativt hög, trots att jag använder mindre på sommaren, vilket gjort att det funnits rum för ytterligare ökning.

Egentligen skulle nivån knappast stiga speciellt dramatisk fast jag skulle fortsätta med samma intag (5000 UI per dag), för ökningen planar ut när man uppnått en viss nivå och det har jag antagligen nu gjort. Enligt laboratoriet som mätte nivån är gränsen för toxicitet 250 nmol/l men det är mycket lägre än vad experterna på D-vitamin ute i världen anser. Jag har ibland sett 350 nmol/l nämnas som högsta trygga nivå och jag har även sett högre halter nämnas som trygga. Om upp till 200 nmol/l anses optimalt och 250 nmol/l skulle vara giftigt, är gränsen mellan dessa väldigt smal. Det är nog så att det som här i norden anses vara en trygg nivå är onödigt låg.

Dock är det nog bra att följa med nivån om man tar höga doser, speciellt om man tar över 5000 UI per dag eller om man samtidigt vistas mycket i solen. På sommaren brukar jag minska mitt intag till ca 1000 – 2000 UI beroende på vädret. Om det är soligt och jag har tid att vara ute, så brukar jag lämna bort D-vitaminet helt, eftersom det är då bara slöseri att ta det, men om det är mulet eller regnar brukar jag ta det.

Jag tror inte att det är ett sammanträffande att min generella hälsa har varit avsevärt bättre sedan jag börjat ta D-vitamin i rejäla doser. Detta är alltså andra vintern jag tar 5000 UI och jag har egentligen inte haft någon riktigt förkylning och trots att övriga familjen har varit sjuka, så har det inte smittat. Inte ens svininfuensan. Normalt har jag varit förkyld 3-4 gånger per vinter men inte sedan jag fått upp D-vitaminhalten. Jag har aldrig varit så frisk som nu.

Annonser