Som fortsättning på föregående inlägg vill jag skriva lite om mina tankar om vetenskapen. Verklig, ren, etisk vetenskap är något bra och positivt, något vi behöver. Faktum är att det är den väg mänskligheten bör gå för att saker ska utvecklas till det bättre. Verkligheten är tyvärr något helt annat. En stor del av forskningen idag styrs av ekonomiska intressen och pengarna har korrumperat forskarna och forskningen. Allt som idag kallas vetenskap är inte det.

För att forskning skall kunna kallas vetenskaplig bör den baseras på vissa strikta regler. Dessa regler kastas ofta ut genom fönstret för att man ska kunna erhålla de resultat man önskar. Resultatet är helt enkelt inte vetenskapligt eftersom man inte erhålligt dem genom att hålla sej till de vetenskapliga regler som finns. Ett vanligt fel som görs, avsiktligen, är att en studie avbryts innan den är klar enligt den ursprungliga tidtabellen. Ofta använder man sej av ursäkter såsom att det inte vore etiskt att forsätta, exempel på detta är en studie om statiner som först gav svagt positiva resultat men som avbröts innan de negativa effekterna hann komma. Man ansåg att resultatet var så bra att det vore etiskt fel att inte ge medicinen till alla som var med om underskning, vilket betyder att man drog slutsatsen om resultatet innan undersöknningen ens var klar. Att använda etik som ursäkt är i all tragiskhet lite humorisktiskt.

Ett annat fel man gör är att ändra datan sedan studien är gjort. Man putsar siffrorna för att resultatet skall se bättre ut och detta är grov manipulation som borde vara straffbart. Det för också med sej den negativa aspekten att det undergräver forskningens trovärdighet. Eller egentligen vet jag inte om det är så negativt, vi borde inte lita så mycket på den forskning som vi läser om. Ofta ser vi någon nyhet om att forskarna hittat dittan och dattan och vanligvis utgår vi från att detta är sant. Det borde vi nog inte göra utan att ta reda på bakgrunden till nyheten. Ofta är företags pressmeddelanden som mer eller mindre citeras.

Det sorgliga är, att man inte ens kan lita på vetenskapliga publikationer. Det är alltför lätt för dålig, oetisk forskning att slinka igenom. Ofta räcker det med att det finns ett tillräckligt stort bolag bakom eller tillräckligt berömda forskare för att studien skall publiceras utan tillräcklig granskning. En del av problemet är väl själva granskningssystemet som inte fungerar tillräckligt bra. Ett antal experter går igenom studien men p.g.a stress eller tidsbrist, så antar experterna att det är någon annan som tittar noggrannare och slutlligen är det ingen som gör det och undermåliga studier blir publicerade. Det är väldigt svårtför en lekman att känna igen en undermålig studie men sedan är det väl väldigt sällan en lekman skulle ens läsa en vetenskapligt studie, vare sej bra eller dålig.

En del av problemet är att fackspråk används och det gör dem svårbegripliga för den som inte är insatt i ämnet. Ofta har människor en tendens att skriva så invecklat som de bara kan, eftersom detta ger det falska intrycket att den är bättre gjord än den nödvändigtvis är. Bristerna i metoderna göms bakom svårbegriplig terminologi. Samma problem finns inom sjukvården och inom juridiken men speciellt inom byråkratin överlag. Många patienter är tvugna att slå upp sin diagnos efter att de kommit hem från läkaren för att förstå vad det är för fel på dem. Många jurister skulle vara arbetslösa om det system de byggt upp inte skulle vara så invecklat just p.g.a terminologin. Alla har vi erfarenheter av hur besvärlig byråkratin kan vara och utan den vore många arbetslösa.

Den bästa forskningen verkar ske på universitet och högskolor samt teknikföretag. Den sämsta åter på läkemedelsföretag och biokemiska företag. Företag såsom Pfizer, GlaxoSmithKline, Bayer, Monsanto o.s.v. för att ta några exempel på företag vars etik är under all kritik och vars forskning inte på någotvis någonsin borde beaktas okritiskt. Listan tycks ibland oändlig.

Om ett företag forskar fram en ny typ av antenn, för att ta ett exempel, så är det ingen katastrof om det finns fel i forskningen bakom den. Resultatet är att antennen inte är så bra som den verkade och de som är ansvariga blir nog ganska snabbt utan arbete om en sådan produkt kommer ut på marknaden och orsakar problem för företaget. Samma kan inte sägas om ett läkemedelsföretag, för där är det ett medvetet val att förvränga forskningsresultatet för att kunna sälja produkterna (ta som exempel Merck och Vioxx). Att produkten kan vara direkt hälsofarlig spelar ingen roll för företaget, för de böter och skadeståndsanspråk de får, är likväl bara en del av vinsten och i vissa fall är de t.o.m budjeterade utgifter! Om ett teknikföretag gjorde samma, skulle de snabbt gå omkull, för där har kunderna alternativ och kan måste inte köpa undermåliga produkter.

När det gäller mediciner har vi bara några val när vi blir sjuka, i huvudsak två: Endera tar vi medicin eller så gör vi det inte. Om vi är väldigt sjuka är vi nästan tvingade att ta mediciner, även om vi vet att de är dyra, dåliga och potentiellt tar livet av oss. Läkarna går ofta på läkemedelsbolagens falska forskning, för vilket val har de egentligen? Om de inte kan lita på dem, så har de ju inte mycket att gå efter. Utbildningen och verklig forskning släpar ju långt efter och medicinerna kan vara på marknaden i flera år innan de uppdagas hur dåliga de är (åter Vioxx som exempel). När läkarna hjärntvättas av läkemedelsbolag, så blir de ju så att de trugar de läkemedel de tror att är bra på oss när vi behöver dem (eller tror att vi behöver dem). I slutändan betyder det att vi äter mediciner vars verkan och säkerhet inte nödvändigtvis är vetenskapligt bevisad.

Läkemedelsbolagen hävdar ofta, det är nästan deras mantra, att forskningen och produktutvecklingen kostar ju så mycket. Det stämmer men varför klagar man inte lika på hur dyr marknadsföringen är? De lägger ju ut mera pengar på den än på forskningen. Läkemedelsbolag blir allt mera inträngda i ett hörn då det blir allt dyrare att ta fram nya mediciner och de flesta ny mediciner är bara gamla som modifierats lite för att man ska kunna få ut ett nytt patent och hävda att detta är en ny och bättre medicin. Ny är inte automatiskt samma som bättre, i många fall tvärtom. De gamla vet vi ju i.a.f hur de fungerar och vilka biverkningar de har o.s.v. Läkemedelsbolag har enorma svårigheter att ta fram genuint nya läkemedel och det gör att de kommer att lobba allt hårdare för längre patent för att de ska kunna mjölka oss längre på pengar. De kommer också att satsa alltmer på markandsföring för att få oss att tro att vi är sjuka när vi är blyga och köpa deras mediciner som våra hämningar att släppa så att vi vågar vara mera sociala, fast vi egentligen inte är det.

I grund och botten vilar vetenskapens etik på de som använder vetenskapen som verktyg. Om forskarna saknar etikska betänkligheter för manipulera sin forskning, så är det svårt att få dem till svars för det, oavsett hur avsikligen de ljugit eller förvrängt datan. Jag vet inte heller om man kan utgå från att det är den enskilde forskarens ansvar att vara absolut etiskt korrekt, eftersom företaget han/hon arbetar för kan utöva påtryckningar. Om lögner är ett krav för fortsatt anställning, blir det nog mångas val att lyda. Jag tror att få har så stark moralsuppfattning att de är villiga att ge upp sin anställning, och kanske hela karriär, för att göra det som är rätt. Kanske borde det finnas något sätt man kunde bestraffa för medveten förfalskning av forskning men detta igen leder in på nya problem. Hur skiljer man på medvetna fel och okompetens o.s.v.

I slutändan är det varje persons ansvar att ifrågasätta all information. Man kan aldrig utgå från att något som står, t.ex. på denna blogg, är automatiskt rätt. Därtill finns det fall där det förekommer flera sanningar och speciellt mediciner och kosttillskott är knepiga, för det som fungerar bra för en person, gör det kanske inte för en annan. Man bör komma ihåg att allt information vi får baserar sej inte automastikt på fakta och vetenskap. T.ex. vår uppfattning om kolesterol och fett har länge varit osund, därför att vi härletts att tro att den är baserad på vetenskap, när den i verkligheten är baserad på läkemedelsföretagens önksetänkande och vissa forskares antaganden. Ett annat exempel är kostcirkeln. Det är ett genomsnitt som antas passa alla och är inte baserad på någon vetenskap alls, utan enbart på visa forskares antaganden om vad som kunde vara bra för oss att äta. De flesta av oss vet detta lika bra som dem.

Det är lustigt hur människorna nu köpt smör så att den tagit slut i butikerna när det framkommit ny forskning som visar att animaliskt fett inte alls är farligt för vår hälsa på det sätt som tidigare har påståtts som fakta. En del sega läkare har äntligen fått rätt i det som de påstått i flera år nu (t.ex. Antti Heikkilä) och det känns säkert bra för dem men de har fått ta emot enorma lass med dynga på vägen. De har varit emot de etabliserade forskarnas åsikter, som många antagit varit baserade på vetenskap och inte bara deras antaganden som de egentligen varit. Ännu finns många antaganden och dålig forskning som bör raseras. T.ex. kolesterolet men det håller väl på att försvinna nu, ingen tror väl längre på att det är kolesterol som ger oss hjärt- och kärlsjukdomar, för det ju bara tillverkarnas påhitt för att sälja mera mediciner. Mediciner som jag hoppas att ingen längre tar i onödan. Det finns de som behöver dem men det är bara en liten del av de som verkligen tar eller har tagit dem. Vi bör få bort alla dessa Vioxx och statin-fall som bara skadar oss och far av med våra pengar och bara använda sådant vi verkligen har nytta av (och mer än skada).

Jag hoppas att det kommer ännu en dag då all forskning är gjord vetenskapligt, och på bra sådan, så att vi kan lita på resultaten. Jag tror dock att jag aldrig kommer att få se den dagen själv, för de ekomiska intressena vinner nästan jämt och pengar är effektiva för att lobba bort tråkiga regler som hindrar företag att truga vilken skit som helst på oss i hopp om en bättre morgondag.

Annonser