Egentligen är detta ingen nyhet men jag läste just denna artikel om GMO och det kändes viktigt att nämna, för detta är information alla i Europa bör vara medvetna om. Tydligen ser de amerikanska myndiheterna det som deras sak att hjälpa privata amerikanska företags intressen vad gäller spridningen av genmodifierad teknologi till Europa och världen i övrigt. USAs diplomat i Frankrike, Craig Stapleton, vill bestraffa Frankrike och hela EU för att vi motsätter oss genmodifierad mat. Han pratar om hämndaktioner, vilket är ett extremt konstigt ordval av en diplomat i fredstider, men tydligen ser USA detta som ett krig jämtemot EU.

USA och de som är positiva till genmodifikation i allmänhet, hävdar ofta att genmodifikation är nödvändig för att säkerställa att det finns mat för alla i framtiden. Det är en sanning med modifikation och är egentligen bara propaganda. Om intresset bakom genmodifikationen verkligen var att på ett tryggt sätt få ut mera ur våra grödor, kunde jag tro dem, men företagen bakom dessa ”uppfinningar” har redan visat att så inte är fallet. Exempel på Monsantos girighet, och hur de kör över allt och alla som de kan, finns det hur mycket som helst av.

Ett exempel som kan nämnas är bomullsodlarna i Indien som mer eller mindre tvingas att köpa Monsantos genmodifierade frön och ogräsgifter (det finns en intressant dokumentär om detta: Monsanto, Poison & Genes). De lovas att få ut mera vinst då deras odling effektiveras men verkligheten är helt annan. De får ofta mindre vinster för deras grödor drabbas av andra sjukdomar som ingen, utom möjligen Monsanto, väntat sej. Detta gör att odlaren hamnar att ta lån för att klara sej och tvingas fortsätta handla med Monsanto, vilket kör dem djupare ner i skuldträsket. På många ställen i Indien har det varit rena självmordsepidemier då odlarna inte sett någon annan utväg ur deras situation än att ta livet av sej. Allt detta och mycket mera är på Monsantos samvete.

Genmodifierade grödor är inte så bra som de först verkar. Jag är nöjd att Europa varit emot dessa, ty genmodifierade grödor slår vanligen ut de som funnits tidigare och vad gör vi om det visar sej att de inte är trygga att använda? Vad gör vi om det visar sej att de ger sämre skörd, samtidigt som de slår ut de gamla grödorna? Vad gör vi om det inte längre går att odla utan att dumpa tonvis med kemikalier på våra åkrar? Vi är inte långt borta från en sådan framtid och det är mera än skrämmande. Det är fruktansvärt men många hävdar att det är bara rika människor som har råd att välja som klagar, och det är säkert sant, dock bör man beakta att GMO som lösning på hungersnöd är som att kissa på sej när man fryser: Det känns varmt en liten stund men sen fryser man än värre. De genmodifierade grödorna kommer att slå ut de naturliga och de igen kräver kemikalier för att växa bra, vilket gör att produktionen kommer att bli extremt dyr och minska.

Monsanto hävdar att de har vetenskapliga bevis som visar att deras produkter är trygga och bra för framtiden. Problemet är bara att deras vetenskapliga argument inte är just det, nämligen vetenskapliga, utan det är bara deras påstående som de inte har några vetenskapliga belägg för. Tvärtom gör de allt för att tysta verkliga vetenskapliga studier som ofta visar att produkterna är allt annat än trygga eller bra för framtiden. Som exempel på detta kan man ta hur de kört över majsodlingen i nordamerika och tvingar även andra länder med genom att sprida majsen så att de gamla sorterna slås ut. Det hjälper inte att länder inte tillåter GMO då detta sker avsiktligen bakom ryggen på odlarna och myndigheterna.

GMO är ingen lösning mot svälten i världen. Vi kan producera tillräckligt med mat för alla om vi så vill men tyvärr är det ekonomiska intressen som förhindrar detta. GMO kommer att orsaka svält och elände i framtiden, eftersom det är en teknik som styrs av bolag som Monsanto, som inte har något annat intresse än ekonomiska och styrs av girighet och ondska. Låter kanske sjuk att ett företag kan drivas av ondska men tyvärr visar redan det Indiska exemplet på att verkligheten är sådan.

Att Monsanto och andra amerikanska företag som sysslar med detta har amerikanska myndigheter så starkt bakom sej är skrämmande. USA försöker ta ett strupgrepp på övriga världen och ett motiv är att kompensera för den växande statsskulden som är otroliga 14 000 000 000 000 dollar, vilket USA aldrig kan betala tillbaka utan att göra förändringa i sitt samhälle, som de inte är villiga att göra. USA och väst vann det kalla kriget genom att få Sovjet Unionen i konkurs men det lyckades de med genom att spela falskt. Jag hävdar inte att det var en negativ sak att de fick Sovjet i konkurs men om Sovjet hade skött sin finansiering på samma sätt som USA, så hade de inte gått i konkurs. USA vann för att de kunde ändra reglerna efter egna behov, vilket vi nu ser som ett enorm underskott och en otrolig statskuld som bara fortsätter att växa ohämmat.

Samtidigt pratar diplomater som Stapleton för att straffa och hämnas på Europa för vår motvillighet emot GMO. För Europas motvillighet visar mall åt resten av världen att allt kanske inte är så bra med GMO som USA påstår och det hindrar Monsanto och andra amerikanska bolag från att köra över världen med GMO och tvinga oss att överlämna alla våra pengar till dem. Detta är kanske ett steg ur USAs synvinkel att se till att ingen kan kräva dem på deras skulder och att de kan forsätta leva som tidigare och använda upp alla resurser. Det är bara spekulationer men det är dock ett motiv och det är svårt att förstå varför myndigheterna i en (pseudo)demokrati så starkt stöder privata intressen. Det är ingen slump att dessa intressen fått detta stöd efter diskussioner med presidenten (ursprungligen Bush Sr men kanske även innan det).

Vi bör inte tro att genmodifierade grödor skapas med dyra pengar för att rädda världens befolkning undan svält. Dessa bolag satsar inte sina pengar för att agera hjälpsamma samariter, utan det är helt vanlig kapitalism eller girighet det är frågan om men med statlig backning (vilket igen, lustigt nog, har kommunistiska paralleller). Man bör starkt ifrågasätta den forskning dessa bolag presenterar, för liksom läkemedelsbolagen förvränger de forskningen för att den ska ge ett bättre sken på deras produkter. De måste ju trots allt på något sätt få tillbaka de miljoner de satsat på att utveckla produkterna, men liksom läkemedelsbolagen, satsar de mera på administration och marknadsföring än på forskningen. Samtidigt satsar de pengar och energi på att tysta och smutskasta de forskare som vågar kritisera deras produkter och/eller forskning. Det är svårt att få finansiering för att studera dessa produkter och tillverkarna gör det ännu svårare. Undantag är ovetenskaplig forskning som bara är en del av marknadsföringen.

Samtidigt som jag kritisera den genmodifikation som vissa bolag sysslar med, så finns det sådan som är acceptabel och som görs för människors bästa men även här finns det en stor risk för dyrbara misstag. Det är svårt att greppa alla möjliga problem som kan uppstå men om det är frågan om små förändringar som testas noga och är gjort på verklig vetenskaplig basis, så är det något positivt. Det som Monsanto och andra liknande företag sysslar med är allt annat.

Monsanto, Poison & Genes

Annonser