Detta är den andra dagen helt utan mediciner. Jag kommer att fortsätta vara utan dem så länge jag bara orkar och ännu är det inga problem, varken med smärtan eller abstinensbesvär. Tidigare har det varit mera problem med abstinensen än med själva smärtan (neuropatin) som är orsaken till att jag använder mediciner (Temgesic och Triptyl).

Båda medicinerna är farliga och potentiellt dödliga men det är för mej lite oklart i vilken användning de är såpass farliga. Åtminstone Temgesic borde inte vara farlig i normal användning men att kombinera Temgesic med alkohol är ingen bra idé, då alkohol förstärker effekten. Att överdosera är, föga överraskande, ingen bra idé heller eftersom det kan förlama andningen och det är också orsaken till att det inte bra att kombinera alkohol och Temgesic.

Triptylen är lite av ett frågetecken för mej för enligt vissa källor så stoppades användningen av Triptyl som antidepressiv medicin just p.g.a den höga dödligheten. Dock har man fortsatt användningen mot smärtor men med lägre doser. På vissa sätt kan jag förstå att det inte är någon bra medicin för man blir väldigt trött och passiv av den. Om man ännu blandar in alkohol, kan effekten bli förödande. På sätt och vis är det en väldigt ineffektiv medicin för verkan är relativt liten i förhållande till biverkningarna.

De doser jag har använt mej av, är 3 x 0.4 mg Temgesic och 3 x 50 mg Triptyl. Jag vet inte hur pass höga doser det egentligen är men för höga för mej i.a.f. Biverkningarna gör mej orolig för vilken verkan de har på lång sikt. Temgesic har jag ju redan använt i 4 år men Triptyl har jag bara använt några månader nu.

Annonser