Jag skrev igår om sjukvårdens och medias skrämselpropaganda angående kosttillskott men för att förtydliga min ståndpunkt vill jag ännu nämna följande: I USA har ingen rapporterats ha dött p.g.a kosttillskott men samtidigt dör det årligen 120 000 människor i USA p.g.a läkemedel (källa: www.aapcc.org). Likväl är det extremt sällan någon skriver om hur farliga mediciner är men relativt ofta skräms man angående kosttillskottens farlighet. Det har dock förekommit en del fall där en del skumma preparat har orsakat skada men det är inga sådana som jag skulle rekommendera eller ens räknar som kosttillskott. T.ex. Fortodol som innehöll läkemedel som kunde orsaka leverskador.

Annonser