Jag började använda Triptyl för ett par månader sedan för att kunna minska, eller t.o.m sluta med Temgesic, för dess biverkningar började kännas mer och mer besvärande och effekten minskade. Jag har kunnat minska på Temgesic men ännu har jag inte blivit helt kvitt den.

Triptyl har fungerat ganska bra, fast inte den heller får bort all smärta. Dock har jag mindre problem med musklerna i axlarna och nacken. Tyvärr innebär Triptyl nya biverkningar och de är heller inte speciellt trevliga.

En biverkning t.ex. är passivering som gör att jag har svårt att spontant föra en dialog eller t.o.m reagera på att någon pratar. Det kan bero på att Triptyl gör en väldigt trött och att man bara inte orkar reagera som normalt. Tröttheten är inte enbart negativt, för det hjälper en att sova bättre men speciellt i börja var det svårt att klara sej på arbetet då man var konstant trött.

Alla mediciner har i princip biverkningar men jag börjar bli verkligen trött på dem. Både medicinerna och deras biverkningar. Jag är också trött på alla läkare som ser ner på kosttillskott och skrattar ut en om man berättar vilken nytta de haft på ens hälsa. De hävdar ofta att det är bara frågan om plasebo och att man kastar pengarna i sjön men samtidigt skriver de ut recept på mediciner som ofta har sämre verkan än plasebo.

Det finns t.ex. många kvinnor som äter kolesterolmediciner fast det är vetenskapligt bevisat att statiner inte har någon effekt på kvinnor. Detta är fall som läkarna blundar för. När läkarna anklagar alternativa behandligsmetoder för kvackeri, kastar de sten i ett glashus. Den västerländska sjukvården har blivt till stor del kvacksalveri där man trugar mediciner vars effekt på hälsan är ytterst tveksam. Detta strider mot läkarnas svurna etik.

Det är frågan om hundratusentals människor som äter statiner enbart i vårat land och de flesta gör det helt i onödan och det är stor ekonomisk börda för vår ekonomi, för det är inte frågan om någon billig medicin. Därtill har den potentiellt mycket allvarliga biverkningar som i värsta fall t.o.m kan leda till döden. Enligt Hippokrates  får en läkare inte ge en medicin som gör mer skada än nytta och detta gäller fortfarande.

Läkarna lyder idag läkemedelsbolagen och det är bolagen som dikterar de flesta studier som görs på deras mediciner. Forskare som studerat läkemedelsforskningens kopplingar till företagen som tillverkar läkemedlen ger ingen positiv bild av situationen. En uppskattning jag såg var att 80% av studierna gav för positiva resultat om medicinens verkan. Dylik manipulation av data ger en mycket negativ bild av vetenskapen och gör att vi blir alltmer skeptiska till forskningsresultat, vilket kanske trots allt inte är en negativ sak. Vi litar kanske för mycket på att en publicerad studie är korrekt, trots att vi inte vet några detaljer om hur den är utförd och dess verkliga sanningshalt.

Annonser