Nu börjar de kritiska rösterna mot kolesterolmedicinerna (statiner) göra sej hörda i media. Allt fler läkare börjar öppet kriticera kolesterolmedicineringen, som kan ha allvarliga biverkningar och trots detta skriver många läkare ut recept på dessa mediciner med attityden ”för säkerhets skull”.

Det är alltså hundratusentals människor som bara i vårt land använder kolesterolmedicinering, trots att medicinen är dyr och att den verkan är högst tvivelaktig. Enligt vissa studier är det bara 1 av 250 som har någon nytta av medicinen och med en sådan liten del som har nytta borde man inte skriva recept lika vårdslöst som nu görs.

Varför ska 249 tvingas betala ett högt pris, både ekonomiskt och genom att offra sin hälsa p.g.a biverkningarna, för att 1 ska ha nytta. Man borde ge statiner enbart åt dem som verkligen har nytta av dem. För ett tag sedan föreslog några forskare/läkare i USA att man borde tillsätta statiner i vattnet på samma sätt som man tillsätter fluor på vissa ställen. Det är illa nog att fluor (som är ett gift som i dricksvattnet inte gör någon nytta) tillsätts i vattnet men att ännu tillsätta statiner vore inte bara ansvarslöst, utan även kriminellt.

Jag har skrivit många gånger om kolesterolmediciner och att det inte är kolesterolen som är boven, utan det är själva inflammationen i blodådrorna och det är också så statinerna hjälper, för de motverkar inflammationen och dess verkan har inget med själva kolsterolet att göra. De gör ingen, eller åtminstone inte tillräckligt för att motivera kostnaden och biverkningarna, nytta för de som bara har en aning förhöjd kolesterol.

Det är en enorm kostnad för samhället och de som tvingas ta dessa mediciner. En kostnad som omsätts till enorma vinster för bolagen som tillverkar dessa mediciner. Statistiken talar emot användning av dessa mediciner för alla utom de som är allra ytterst i riskzonen. Statinerna är inte någon värdelös medicin men de borde enbart ges åt dem som verkligen behöver dem.

För många av dem som tar statiner är de enbart till skada p.g.a deras biverkningar. Vill man få ner kolesterolet, så är bästa sättet att se om vad man äter och motionera mera men detta motverkar statiner. De som använder statiner är knappast lika motiverade att lägga om sina kostvanor för ofta ser man mediciner som en möjlighet att fortsätta leva som tidigare, även om orsaken till att man äter mediciner är att kroppen varnar för att den bli dåligt behandlad och att man borde se om hur man lever.

Därtill är en av de vanligare biverkningarna kraftlöshet och värk i benen, vilket knappast motiverar till mera motion, tvärtom, och på så sätt kan medicinerna ha en direkt negativ verkan på de som använder dem. Det är positivt att en del läkare nu börjat ljudligt protestera mot den överdrivna användningen men det har fått de andra som ännu gynnas av försäljningen att försöka hindra skadan.

Nu har läkemedelsbolag som säljer dessa börjat påpeka att de inte säljer kolesterolmediciner för att minska på kolesterolet, utan för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar! Det är en rätt lustig kappvändning för i flera år har man nu marknadsfört medicinerna just för sänkning av kolesterolet, därför att man ansett att det motverkar just hjärt- och kärlsjukdomar, men nu när detta argument har fallit sönder måste man försöka rädda det som räddas kan, så nu fungerar statinerna direkt mot hjärt- och kärlsjukdomarna. Inte via kolesterolet som tidigare och faktum är att nu pratar de överraskande nog sanning.

Problemet, för läkemedelsbolagen alltså, är bara det, att nu har de inte längre något försäljningsargument för dem som bara har förhöjt kolesterol, vilket är kanske 90% (det är bara min gissning) av de som nu använder kolesterolmedicinerna. Kolesterolet användes i marknadsföringen därför att det var en enkel mätare att använda för att övertyga människorna att de behöver medicinen. Det var lätt att säga åt patienten att den har över ett visst gränsvärde och därför behöver medicinen.

Det var också enkelt att öka försäljningen genom att skärpa gränsvärdena. Nu finns det alltså inte längre, om det nu nånsin funnits, något vetenskapligt skäl att använda kolesterolmediciner. För se hur läkemedelsbolagen kommer att kontra detta. Den första motattacken, alltså hävda att medicinen inte var mot kolesterolet, var ett direkt erkännande att de har ljugit i sin marknadsföring.

Läkarna har också gått ut i media och sagt att man inte ska självständigt avsluta sin medicinering utan att konsultera en läkare. Det är nog bäst att de som inte är absolut säkra på att de inte lider av hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar, att de först konsulterar sin läkare. De som konsulterar en läkare först, bör också vara redo att argumentera varför de vill sluta med medicinen, för många läkare kommer att vara motvilliga till detta. Inte enbart för att de har direkt nytta av att patienten fortsätter, utan även för att de är för dem en risk ifall patienten faktiskt skulle verkligen ha behövt medicinen. Det är trots allt svårt att på ett säkert sätt peka ut vem som faktiskt skulle ha nytta av statinerna men statistiskt sett så är de flesta.

Annonser