Det är tydligen så, att BMW har använt fel material (Buna) i de O-ringar som de använder i VANOS-systemet (systemet för variabla ventiltider i deras motorer) och det medför att de relativt snabbt förlorar sina tätande egenskaper. Det igen medför att motorn tappar kraft på låga varv, eftersom VANOS-systemet inte klarar av att justera ventiltiderna rätt, då det inte finns tillräckligt med tryck i VANOS p.g.a tätningarna läcker. Det gör att motorerna ger mindre vridmoment på låga varv, ojämn tomgång, svårare starter (p.g.a sämre vridmoment), går sämre vid kallstarter och högre bränsleförbrukning.

Detta problem gäller främst M52TU, M54 och M56 motorerna med dubbla VANOS (både insugs- och avgas-sidan) men tydligen även de äldre M52 med enkla VANOS (enbart avgas). Speciellt M52TU är utsatt, för de nyare M54 och M56 har en korrigering i styrsystemet som kringgår problemet med att motorn stannar från tomgång vid kallstarter. Tätningarna lär hålla 30 000 km eller miles (minns inte vilket), vilket är väldigt lite och betyder att så gått som alla biler med dessa motorer har felet.

Det finns två sätt att reparera problemet. Dels att köpa nytt VANOS-system men det är dyrt. Dels att byta O-rinar men det är också problematiskt, för BMW säljer inte O-ringarna separat. Som tur finns det ett företag i USA, Beisan Systems, som säljer O-ringarna och av dem får man också bra instruktioner för både enkla och dubbla VANOS-system om hur man skall göra för att byta dem själv. På de nyare motorerna med dubbla VANOS är det relativt enkelt att byta dem men på de gamla med enkla VANOS är det tyvärr knepigare, för det kräver specieltverktyg.

Jag har beställt O-ringarna från USA till både min bil med M54 och fruns bil med M52. Jag har inte märkt några direkta symptom på min bil men det kan bero på att jag inte vet hur den egentligen skall vara. Vridmomentet på låga varv är imponerande även om VANOS inte fungerar rätt. Faktum är att vridmomentet var imponerande trots att kamaxelsensorn på insugssidan var sönder, vilket också betydde mindre vrid på låga varvtal. Jag har dock märkt att det är lite svårt att smyga iväg från stillastående men jag har antagit att det berott på att jag är van med automat. Det är dock ett symptom och därför skall jag byta.

De nya O-ringarna är gjorda av Viton materialet som håller för högre temperaturer, samt också har bättre kemiskbeständighet mot syntetisk olja. Dessa tätningar ska alltså hålla betydligt bättre än BMW:s original och om man reparerar felet med BMW:s delar, får man likväl samma problem pånytt efter 30 000 km eller miles. Om man kör hårt, höga temperaturer och varvtal, håller de ännu kortare. Konstigt nog har inte M-seriens motorer detta fel, de använder tydligen ett bättre material och varför BMW inte använder det på alla motorer är väldigt konstigt. Kanske vill de motivera folk att köpa nya bilar.

Jag kommer att berätta hur reparationen gick sedan när jag fått det gjort men det kommer att ta ganska lång till, för leveranstiden är ganska lång (ett par veckor).

Annonser