Allt emellanåt rapporteras negativa forsningsrapporter angående kosttillskott i media. Exempelvis publicerades en META-studie (av Goran Bjelakovic och Christian Gluud) angående antioxidanter (A-, C-, E-vitamin och betakaroten) i JAMA år 2007. Media tog snabbt ta i denna och rapporterade den synligt som en ny studie, vilket är enbart delvis sant, för det är ju en META-studie som alltså sammanfattar andra studier.

Nu har amerikanska och tyska forskare gått igenom studien och funnit att av studiens 66 använda studier, var 24 positiva (man fann nytta med antioxidanterna), 39 neutrala (man fann varken nytta eller skada) och enbart 3 var negativa (man fann skadlig verkan). Man hade också lämnat bort 405 studier som inte var negativa och de som genomförde studien har inte velat berätta varför man valt att lämna bort just dem.

Ett exempel på studier som lämnades bort var denna som gjordes i Lahtis och resultatet av den studien var att åldringarna mådde bättre och hade inga biverkningar eller dödsfall. Den nya genomgången av Bjelakovic och Gluuds studie kom fram till en helt annan slutsats än de ursprungliga författarna. Den ursprungliga slutsatsen var ju att antioxidanter ökar risken för dödsfall medan den nya genomgången inte fann belägg för detta, utan tvärtom gör antioxidanterna nytta för de flesta användare, speciellt åldringar.

Den ursprungliga studien har ju kritiserats hårt av andra forskare och experter och författarna har själva erkänt att de gjort ett misstag men tyvärr har skadan redan skett. Media rapporterade den misslyckade studien som ett faktum och det kommer människorna ihåg. Denna typ av misstag undergräver tilliten på vetenskapen och gör folk förvirrade, vad ska man tro på när det som en dag rapporteras som sant, nästa dag rapporteras som falskt. Hur skall man veta vilken studie som analyserades rätt?

Resultatet spelar läkemedelsindustrin i händerna för det undergräver tilliten till kosttillskott, vilket minskar människors möjligheter till god hälsa och därmed behöver mera mediciner. Detta gör läkemedelsbolagen rikare och oss andra sjukare och fattigare.

Annonser