Föga förvånandsvärt har det uppdagats biverkningar av vaccineringen mot svininfluensan. Av någon anledning tycks media vrida fokus, från vaccineringen, till rapporteringen av biverkningarna.

Att forskarna höll det hemligt kan jag förstå och även att läkarna varit dåliga att rapportera om det, för myndigheterna gjorde det klart direkt negativa rapporter började strömma in, att de inte vill veta av några negativa biverkningar. Det hade ju kunnat få folk att förstå att det inte är ett bra val.

Nu sedan allt är över börjar man åter lyssna på det som sades redan från början. På grund av myndigheternas agerande har man förlorat en massa värdefull information om vaccineringen och dess verkan på hälsan. Det vi nu läser om är bara toppen på isberget men resten lär vi aldrig få se i sin helhet. Hur många som egentligen drabbats vet ingen.

De som drabbats av biverkningarna är knappast speciellt glada över att myndigheterna gav tillverkaren ansvarsfrihet trots att vaccinet var otestat. Maken till ansvarslöshet och naivitet får man leta efter och som vanligt är det vi skattebetalare som får stå för kostnaden. Ingen skillnad vem som gör misstaget, det är vi som betalar priset på ett sätt eller annat. Utav läkemedelsbolagen skall man ju inte kunna utkräva något ansvar, för de har ju bara försökt tjäna lite pengar på att rädda människor… Allt för vårt bästa…

Jag såg en intervju med den person som är ansvarig i Finland, Pekka Puska, och han hävdade att det inte är någon vits med att sprida anklagelser. Ganska naturligt eftersom de borde riktas mot honom, han är ju trots allt ansvarig. Det är annars han som genomförde undersökningen om fett och dödlighet i norra Karelen på 70-talet som man sedan dragit en hel del felaktiga slutsater från. Han har alltså gjort samhället en björntjänst redan i början av karriären.

Annonser