Jag har varit skeptisk till nyttan med interferon ända sedan jag prövade det sommaren 2003. Jag fick kraftiga, mycket kraftiga, biverkningar och jag kunde inte fortsätta behandlingen. Jag bytte till Copaxone som inte gav några andra biverkningar än att injektionsställena blev inflammerade och till sist hade jag inga ställen kvar att injicera på. Att injicera mellan tårna eller andra o-ortodoxa ställen var uteslutet av praktiska skäl.

PubMed har man nu publicerat en studie om ABC-medicinernas verkan (interferon) och där har man funnit att medicinerna inte bromsar invalidiseringen och att även minskningen av antal skov var ganska moderat. De är alltså dyra mediciner med ringa verkan på sjukdomens förlopp.

En intressant observation av studien var att mortaliteten inte var lika hög bland dem som fick medicinen. Vad det beror på vet jag inte men jag betvivlar på att det är själva medicinen som inverkat, då den inte verkar annars speciellt positivt. Det är ju inte heller klart vad mortaliteten beror på och de kan ha helt andra faktorer. MS ska ju inte inverka på mortaliteten enligt neurologernas mantra.

Annonser