Jag var överraskad över pojkens Aspergersdiagnos, eftersom han inte uppfyllde de kriterier jag kände till, eller så bara till en del, men jag är ju heller ingen expert på det området, eller ens någon som vet speciellt mycket om Aspergers. Nu när han har träffat en annan psykolog så är denne av åsikten att Aspergers inte passar in.

Han gav även mycket vettiga argument varför. T.ex. att pojkens intressen, som nog är mycket starka, inte begränsar sej uteslutande till något specifikt, utan han är intresserad av det mesta. Han känner också empati, därtill mycket starkt, vilket tydligen inte riktigt passar in. Han hade även andra argument som också var väldigt tydliga.

Jag är glad över att vi nu har en mycket bra och trevlig psykolog som sköter om ärendet. Den som ursprungligen gav pojkens diagnos har jag aldrig träffat för han är mycket jäktad. Han hade bestämt sej för diagnosen redan innan han träffade pojken, enbart utgående från våra beskrivningar.

Jag hoppas att nu när de bättre känner till själva problemet, alltså fjärilsfobin, och inte bara stämplar det till att vara beroende på Aspergers, att de också då kan hjälpa pojken bättre.

Annonser