Efter 25 år har nu 8 personer fått sitt straff för olyckan i Bhopal, den största industriolyckan genom tiderna. Olyckan dödade över 3000 människor omedelbart och man uppskattar att mellan 15 000 och 30 000 dött totalt. Därtill skadades över 100 000 människor.

De dömda fick 2 års fängelse, vilket är ett relativt obetydligt straff för vårdlöshet, som orsakat så mycket skada och lidande. Därtill tog det 25 år förren de fick sin dom. En av de dömda lever inte ens längre.

Det är dock bolaget som borde straffas, inte enbart enskilda personer, för det är i slutändan företaget som är ansvarigt. Arbetarna följer de intruktioner de fått av företagets ledning och det är alltid företaget och dess ledning som har det yttersta ansvaret. Det skadestånd de betalat är löjligt litet och knappast lär de betala ut mera än det som de tvingas till.

The Yesmen gjorde en ypperlig insats genom att göra ett förfalskat pressmeddelande där de hävdade att det ansvariga företaget betalar ut 5 miljarder dollar i skadestånd. Det var ju inte sant men gav offren uppmärksamhet och lyste löjets sken över företaget.

Annonser