Man kan anta att situationen börjar bli allt mer alarmerande, som om det inte var illa nog redan tidigare, när t.o.m WHO (Källa: WHO) har vaknat upp och varnar om riskerna med korruption inom läkemedelsindustrin. WHO har ju kritiserats hårt för att vara partisk och stöder läkemedelsindustrin. Kritiken har varit åtminstone delvis befogad.

Korruption inom läkemedelsindustrin är ett stort problem. Politikerna ger mera spelrum åt industrin för att de ska kunna truga sina läkemedel genom att luckra upp lagarna som skyddar oss, samtidigt som de stramar åt möjligheterna att använda alternativ. Enligt industrin så finns det ju inga andra alternativ än medicin, vilket är ren och skär lögn.

Sjukvården kunde effektiveras avservärt genom att satsa mera på en preventiv sjukvård. Det skulle inte ens alltid kräva stora insatser och i längden skulle det spara pengar genom minskat behov för dyra mediciner och folk kunde hålla sej arbetsföra längre. Det är dock inte i läkemedelsbranschens intresse, för det skulle minska deras inkomster. Speciellt nu när de får allt svårare att komma ut med nya mediciner. Konstigt hur dyra mediciner anses vara ett billigare alternativ än prevention.

Mediciner behövs och det finns sjukdomar som inte kan behandlas med annat än mediciner men de är oftast undantagen. Folksjukdomar och andra vanligare sjukdomar kan man ofta relativt lätt undvika eller t.o.m behandla med t.ex. kosttillskott. Då är det inte frågan om medicinering, för kosttillskott ska inte jämställas med mediciner, men väl vettig kostföring.

Läkarna stöder ofta läkemedelsindustrin fast det skulle stå emot vad som kan anses förnuftigt. Oftast använder läkarna och industrin vetenskapen som ett argument för att försvara medicinering men det är ett försvar som kollapsar om man tillför krav på objektivitet. Många företag, t.ex. Pfizer som är en av mina favoriter att klaga på,  har åkt fast för manipulation av forskningsdata, vilket gör att vi inte kan lita på de studier som de är inblandade i.

Trots detta anser läkarna att det är det enda alternativet. Man struntar i och blundar för all annan forskning som ger resultat som inte passar dem. De har har alltså ett selektivt krav på vetenskaplighet men som inte är absolut, det gör inget fast datan är manipulerad så länge resultat är det som de önskar. Forskning som strider emot deras världsuppfattning stämplas som otillförlitlig och som felaktig.

Läkemedelsindustrin tvingar på oss allt mer mediciner, ofta helt onödiga. T.ex. statiner kunde i de flesta fall lämnas bort och det skulle antagligen rädda fler liv än vad användningen gör. Är det vettig medicinering att 99 personer använder en dyr medicin och drabbas av dess biverkninngar då 1 person har nytta av den (i verkligheten är talet snarare 1 av 250)? En person har nytta och kan få ett längre och bättre liv till kostnaden av att 99 lider och antagligen får ett förkortat liv, när samma resultat kunde uppnås genom ändring i kostvanor och genom att motionera mera. Är det rimligt? Varför använder kvinnor statiner då de inte har någon nytta av dem? Är det rimligt?

Enligt läkemedelsindustrin, och läkarna, ja, för det optimala för dem är ju att vi fortsätter leva som tidigare, eftersom den livsföringen gjorde oss sjuka och att vi försöker korrigera situationen med mediciner istället för att verkligen göra något. Det fina, för dem, i kråksången är att det ofta verkar fungera och de får sina pengar. Läkemedelstillverkarna säljer mera mediciner och läkarna får en stamkund, eftersom medicinerna inte botar sjukdomen, utan enbart symptomen, om ens det.

De har fått oss att tro att kolesterolvärdet är ett mått på hur bra vi mår och hur friska vi är och det är frågan om svindleri. Kolesterolet har en korrelation med dödligheten men det som läkarna inte berättar är att lågt kolesterol också höjer dödligheten och att kolesterolet måste vara verkligen högt för att utgöra en risk. Samtidigt är det inte själva kolesterolet som är risken, utan det är bara ett tecken på att man har fel kosthållning. Är det inte konstigt att gränsvärdena sakteliga sänks? Det är helt enkelt för att kunna sälja mera.

Jag har hört om fall där en annars frisk person har under en rutinundersökning fått höra att deras kolesterol har varit över 4,5 och de måste börja använda statiner för att få ner värdet. Statinerna har sedan gett kraftiga biverkningar såsom muskelvärk och kraftlöshet. Det har sedan gjort att personen som tidigare var frisk och rörde mycket på sej, inte längre orkade göra det med påföljd att deras vikt gick upp och deras allmänna hälsa ner. Först sedan de insett vad som hänt och de slutat ta statinerna har de långsamt återfått sin hälsa och kunnat återgå till sitt normala liv. För detta har de betalat ett extremt högt pris.

Dylika fall blir allt vanligare när läkemedelsbolagen får genom korruption allt mer spelrum att truga på oss mediciner vi inte behöver. Visst finns det fall där statiner verkligen behövs och rätt använt är statinerna en verkligt bra medicin, felet är bara att de används fel och av personer som inte behöver dem. Kolesterolet är inget mått på hälsa/ohälsa fast läkemedelsindustrin vill oss att tro så. Att sjukvården fungerar såsom i Dr House är en skrämmande tanke men tyvärr alltför sann. När läkarna inte vet vad som är fel på oss, så gissar de och ger oss en medicin. Om vi blir bättre gissade de rätt, annars fel och då gissar de på nytt med nästa medicin. Har själv fått följa med på nära håll hur gissningsleken fungerar, och det är skrämmande, men i vissa fall tyvärr också ett måste. Det måste dock vara ett undantag och inte allmänn praxis men tyvärr tycks verkligheten följa TV-serien och inte tvärtom.

Annonser