Enligt uppgifter från Radio Vega (YLE) har vitlök visat sej statistiskt vara lika effektivt mot svininfluensa som vaccin. Detta genom att jämföra Moldavien, där vaccinering av ekonomiska orsaker varit liten och man därför använt vitlök och andra naturliga preparat, med Finland där närmare hälften av befolkningen vaccinerat sej och vitlök inte inte rekommenderas för medicinskt bruk. Moldavien har en ungefär lika stor befolkning (4,5 miljoner) som Finland (5,3 miljoner) och svininfluensans dödlighet har varit ungefär lika stor i båda länderna.

Jag är mycket förvånad över dessa uppgifter för jag hade väntat mej att dödligheten skulle ha varit mycket större i Finland, just p.g.a vaccineringen, men sen kom jag att tänka på att det beror ju antagligen på att man i Finland verkat ha slutat med att bokföra statistik sedan vaccinet visat sej verkningslöst eller t.o.m skadligt. Man får ju inte rapportera sådana saker som skulle påvisa att myndigheterna gjort något fel eller något som kunde orsaka multinationella bolag ekonomisk skada.

Omvärlden väntade sej en katastrof i Moldavien just p.g.a att de inte haft råd att vaccinera sej men nu ser vi klara bevis för hur effektivt vaccinet verkligen varit. Effekten tycks vara noll men det tycks inte heller på kortsikt varit lika skadligt som jag och många andra befarat. Tyvärr vet ju ingen vad det gör på längre tidsintervaller men det får framtiden utvisa. Inte heller har vi fått höra någon statistik om biverkningarna och någon sådan lär vi inte höra från finskt håll i alla fall.

Därtill håller jag med det som sades i inslaget, Spotlight är ett mycket bra aktualitetsprogram och det vore synd och katastrof om det lades ner. Vem ska granska samhället och marknaden om public service programmen inte gör det?

Annonser