Jag har inte skrivit så mycket om LDN den senaste tiden. Orsaken är att jag inte kan använda det mera, då den orsakar abstinens då jag samtidigt använder buprenorfin (Temgesic – syntetiskt morfin) mot min neuropati. Egentligen är detta en ganska dålig lösning, om man bortser från att buprenorfin är den enda medicinen jag använt som faktiskt hjälper mot neuropatin, för buprenorfinet konkurrerar ut endorfinet så att neuropatin blir ännu värre. Det medför att jag inte har annat val än att ta ännu mera buprenorfin för att kompensera. Då jag samtidigt bygger upp en tolerans mot ämnet, betyder det att jag hela tiden måste öka dosen, eller som jag nu gör, lida av svåra smärtor för att inte bli alltför van.

Problemet är alltså det, att när buprenofinet slutar att verka så finns det inga endorfiner som skulle jämna ut övergången, vilket gör att den neuropatiska smärtan känns värre än normalt. Om jag vill sluta med buprenorfinet, så kommer det att bli ett helvete innan kroppen åter producerar endorfiner så att jag ens kommer till samma nivå som tidigare. Buprenorfin och brist på endorfiner gör att min smärttröskel är lägre än normalt. Den sänkta endorfinnivån inverkar också negativt på immunförsvaret och det har jag märkt av genom att jag blir lättare förkyld nu när jag inte längre tar LDN.

LDN fungerar ju genom att höja nivån av endorfiner i kroppen. Dessa fungerar ju som kroppens egna smärtstillande och gör att vi mår bra t.ex. efter att ha tränat för då frigörs mera endorfiner. Endorfinerna påverkar även humöret. Livet känns mera jämngrått nu när jag har mindre endorfiner. Det är också en orsak till varför jag vill sluta med buprenorfin. Jag kan delvis kompensera genom att springa och träna men verkningen är så kort. Efter att ha sprungit så mår jag mycket bättre både fysiskt och psykiskt. Om jag varit arg så är jag det inte mera och jag blir mycket gladare.

Med LDN kunde jag få upp endorfin-nivån så att mitt humör var jämnare och inte den berg och dal -bana den nu är. Samma effekt kan vi alla få av LDN och det är en viktig del av dess verkan. Humöret påverkar även vår hälsa. Endorfinerna påverkar även vårt immunförsvar positivt. Detta är annars en orsak varför vissa läkare avråder från att använda LDN då man antar att MS beror på ett överaktivt immunförsvar och att stimulera det positivt bara skulle ha negativa konsekvenser men detta är ett felaktigt antagande som det inte finns några belägg för. Det är lite som att avråda från att tanka bilen om motorn går dåligt för att den får en för fet blandning (ok, kanske inte världens bästa jämförelse..).

När jag använde LDN var jag friskare och mådde bättre i allmänhet. Humöret var mycket bättre, vilket är ganska naturligt om man mår bättre men LDN hade också en direktverkan via endorfinerna. Jag vill börja med LDN igen men det är för tillfället omöjligt då jag omedebart får abstinensbesvär och de är svåra. Jag måste alltså först vänja mej bort från buprenorfinet och det kommer att bli svårt. Speciellt då jag inte har något annat att kompensera med och kommer att drabbas av värre värk än vad jag normalt har, och den är illa nog.

Många, speciellt läkare, är skeptiska till nyttan med LDN. Det finns en viss anledning till att vara skeptisk men man bör även komma ihåg att behandlingen är ofarlig, relativt förmånlig och att det är frågan om behandling av en svår och obotlig sjukdom. All hjälp är positivt, även om det bara skulle vara frågan om placebo, vilket det inte är. Man kan påvisa att LDN påverkar endorfinerna och man vet även hur endorfinerna påverkar oss. Redan av det kan man dra slutsatsen att LDN fungerar men hur tydligt varierar från individ till individ. Det finns även vetenskapliga studier som påvisar att LDN fungerar.

Själv är jag helt säker på saken för jag har märkt hur LDN och kosttillskotten har förbättrat min hälsa så att jag nu är friskare och mår bättre än någonsin under mitt vuxna liv. Detta trots att jag märkt en svagt negativ trend sedan jag slutade med LDN. För tillfället jag har en bihåleinflammation som penicillinkuren inte vill bita på. Senast jag hade problem med bihålorna hjälpte LDN då jag böt fyllnadsämnet (jag har skrivit om det tidigare) i LDN. Jag har också börjat märka av vissa diffusa känselrubbningar och en viss trötthet, som dock inte är fatigue. I det stora hela är jag dock fortfarande frisk och välmående men det kunde vara ännu bättre om jag kunde använda LDN och slapp ifrån buprenorfinet.

Annonser