Många ser den kalla vintern som ett bevis för att klimathotet är en bluff. Samma personer som tidigare påstått att det varmare klimatet bara är en naturlig variation och att det inte är ett bevis för något, påstår nu att en enskild kall vinter är ett bevis för att klimathotet är en bluff. De faller på eget grepp.

Att klimatet blir varmare tycker jag att är ganska uppenbart. Orsaken är det däremot inte. Det är svårt att beräkna klimatet och de datormodeller vi har är starkt bristfälliga. Därför är det svårt att räkna ut vad som orsakat klimatförändringen men det är inget bevis att det inte skulle ske. Klimatet blir varmare och det är vetenskapligt verifierat.

Att man på 70-talet väntade sej en istid är heller inget bevis för att man nu skulle ha fel. Tvärtom. Istiden uteblev och klimatet blev varmare. Man kan dra slutsatsen att kanske skulle klimatet ha blivit ännu varmare ifall det inte skulle ha varit en ny istid på kommande och kanske har det fördröjt utvecklingen. Kanske är situationen därför mycket värre än vi tror.

Vad som orsakar klimatförändrinagrna är ännu öppet men man kan nog utgå från att koldioxiden har en viss inverkan. Hur mycket är svårt att beräkna men det är nog bäst att ta det säkra för det osäkra och minska våra utsläpp. Det är något positivt även om det skulle visa sej onödigt p.g.a koldioxiden för oljan kommer en dag att ta slut eller åtminstone vara så svårtillgänglig att vi inte har råd att pumpa upp den. Dock kan man också diskutera om redskapen för att framtvinga sparande och miljömedvetenhet är de rätta. Jag är skepisk till det att man tjänar pengar på klimathotet. Det öppnar risken för korruption och propaganda.

Oavsett om klimathotet beror på koldioxid eller inte, så försöker jag minska på min konsumption och elförbrukning. Jag undviker allt onödigt och försöker spara både bensin och el. Det är inte lätt sådana här vintrar och vår elförbrukning har varit mycket hög i vinter. Jag är glad att vi haft en riktig vinter men börjar bli trött på temperaturer under -20 i flera veckor. Vi kan inte fortsätta slösa så som vi gjort hittills. Det finns inte tillräckligt med resurser för det och vår jord klarar inte av det. Det är inte enbart koldioxiden som är ett problem.

En artikel på Aftonbladet angående ämnet.

Annonser