Jag läste i vår lokala tidning att mindre än hälften av invånarna i regionen har tagit influensavaccinet. Det anser jag vara positivt men en läkare som intervjuades i artikeln ansåg att det berodde på den disinformation som motståndarna publicerat.

Disinformation? Jag trodde ordet användes när underrättelsetjänster försöker sabotera motpartens information så att den inte går att lita på, inte när informationen inte är sådan stöder ens egna ståndpunkt och som inte är baserad på vetenskap eller fakta. Läkaren tycks alltså anse sej stå med den ultimata sanningen och allt annat är disinformation. Han vet tydligen mera än alla andra läkare och forskare.

Han tycks inte vara insatt med hur lite objektiv forskning det finns om detta ämne. Det finns inga bevis för nyttan eller hur skadlig vaccinet kan vara. Han tycks heller inte vara insatt med hur man försökt dölja de negativa sidorna av vaccineringen genom att förhindra media och andra från att få tillgång till fakta. Man sopar igen spåren efter sej för att ingen ska kunna anklaga dem för att ha gjort fel.

Jag har inget emot vacciner om de verkligen behövs och de gör mera nytta än skada. I detta fall vet vi inte, eftersom ingen har undersökt det. Man tog beslutet i panik eftersom det inte fanns tid att testa det. Man gav tillverkarna immunitet mot eventuella fel. Två grova misstag anser jag. Man vaccinerar inte miljoner människor med otestade vaccin. Man ger inte tillverkarna ansvarsfrihet. Om de inte kan garantera säkerheten, varför ska de då få tillverka det?

Vilket var egentligen den större risken, vaccinet eller influensan? Såhär i efterhand med enbart begränsad empirisk data tillhands så hävdar jag vaccinet. Vår familj drabbades av influensan men den var inget problem. Vi vet av åtskilliga som drabbats av svåra biverkningar av vaccinet och vi känner flera fall av missfall efter vaccineringen. Hur vanliga är egentligen missfall? Jag har hört om flera missfall efter vaccineringen än vad jag har hört hela mitt liv före det. Det är visserligen inget konkret bevis, eftersom tröskeln att berätta har nu varit lägre, men det ger en viss indikation i.a.f.

Ingen kan säga hur vaccinet påverkas på längre sikt och ingen tycks vara intresserad av att ta reda på det. Ingen vet vilka negativa konsekvenser vaccinet gav, eftersom man sluta att följa med när det visade sej bli mera problem än väntat. Jag blir orolig över att man börjar satsa mer och mer på vaccineringar. Det är ok när det är frågan om allvarliga eller rent av dödliga sjukdomar men för lindriga sjukdomar eller rent av sånt som inte ens kan räknas som sjukdomar är det fel. Ta bara HPV-vaccineringen t.ex. som man ville ge alla tonårsflickor men som man nu undrar om den egentligen gör någon nytta alls. Man vet inte ännu för det har inte gått tillräckligt länge för att man ska veta om den gör någon nytta alls eller om den bara är en risk.

Det är bara ca 6 promille av de som fått vaccinet som har uppvisat problem och av dessa är det 7% som haft allvarliga problem (Källa. Wikipedia) men när det är frågan om småflickor är varje fall för mycket ifall det inte är helt klart att den är till nytta. Nuförtiden verkar det så, att först säljer man medicinen åt folken och först sedan börjar man fundera om det är någon nytta med den. Det är en aning tillspetsat men tyvärr ändå inte långt från sanningen.

Jag pratade för nån vecka sedan med Pfizers PR-ansvarige angående Neurontin och han betonade hur svårt det är att få en medicin ut på marknaden. Det är säkert sant men det betyder ändå inte att medicinen är säker eller ens fungerar som man hävdar. Speciellt i de fall där man ljuger (Vioxx, Neurontin o.s.v.).

Sjukvården har den patologiska attityden att då det är säkert att ta ett vaccin, är det också säkert att ta två. När man testar vaccinen ger man en dos och sedan följer med vad som sker. Man undersöker inte vad som händer då man ger en hel lång rad av olika vacciner och detta blir allt vanligare. Speciellt när vi reser allt mer utomlands och behöver vaccineras för det. Ingen kan med säkerhet säga vilken påverkan detta har på vår hälsa och hur det påverkar oss under en livstid.

Vacciner innehåller ofta (alltid?) skadliga ämnen. Ämnen, vanligen tungmetaller såsom kvicksilver, som ackumuleras i kroppen och som på sikt kan ge både neurologiska skador som förändringar  på cellerna. Att ta ett vaccin är illa nog men det klarar nog kroppen av. Annars hade det nog blivit mera uppenbara problem som inte kan döljas. Att ta flera vaccin med jämna intervaller däremot kan bli en mycket stor belastning på kroppen.

Ofta jämförs belastningen med den som vi får genom kosten eller vår miljö i allmänhet men det som inte beaktas i det argumentet, är att vaccinet är en belastning som tillkommer utöver denna ”naturliga” belastning som vi har svårt att undvika. Vi har alla olika nivåer av belastning vad gäller tungmetaller. T.ex. vissa, som jag, har många amalgamfyllningar som läcker en viss mängd kvicksilver. Att då få mera från ett vaccin kan vara mycket skadligt och kan vara den droppe som får bägaren att rinna över. Det kan vara orsaken till att vissa inte får några biverkningar av vaccinet medan andra blir mycket sjuka eller t.o.m får bestående neurologiska skador, t.ex. GBS (Guillain Barrés Syndrom).

Läkemedelsbolagen får efterhand allt svårare att utveckla nya mediciner och man har redan börjat satsa mer forskning på vacciner som potentiellt kan vara en lönsammare inriktning (se inlägget från tidigare idag om vaccin mot fettma). Det ser jag som problematiskt och omoraliskt eftersom alla vaccin inte kommer att täcka ett verkligt medicinskt behov som motsvarar risken. Vi vet inte hur den ökade användningen av vacciner kommer att påverka oss på sikt och det är ett dilemma.

Jag är rädd att framtiden kommer att bli problematisk och kräva allt fler vacciner bara för att uppfylla ett minimi av skydd. Jämför med hur det gått med antibiotikan vars ansvarslösa användande orsakade MSRA som uppskattningsvis årligen dödar 3000 i enbart England (Källa: Wikipedia). Jag är rädd att något dylikt kan inträffa med vacciner. Naturligtvis orsakar inte vacciner resistenta bakterier men kanske virusen börjar mutera och bli aggressivare när vi är skyddade mot de svagare. Alternativt blir belastningen av de olika skadeämnen som finns i vaccinen ett så stort problem att användningen måste begränsas.

Det finns många sjukdomar som vi måste ha vaccin emot. Att riskera att försvaga detta skydd genom att hitta på onödiga vacciner är omoraliskt. Vacciner ska användas mot sådant som vi annars inte kan skydda oss och som är så pass allvarligt att det är en stor risk för vår hälsa. Fettma hör inte hit eftersom det kan undvikas på annat sätt. Man misstänker, speciellt i Kalifornien, att vacciner kan orsaka Autism (jag vet inte om detta har undersökts vetenskapligt). Man misstänker även att de kan orsaka andra symptom och sjukdomar. Därför ska man bara vaccinera sej om det är nödvändigt, inte enbart för att myndigheterna säger att vi ska göra så.

Annonser