I åratal har livsmedelsverken i olika länder påstått att mättade fetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta hävdar de att det finns vetenskapliga bevis för i över 1000 vetenskapliga studier. När man sedan sökte dessa studier fann man bara en bråkdel och kvalitén på dessa studier var dålig. Faktum var att den var så låg att man inte kan kalla dem vetenskapliga menar vissa kritiska läkare och det finns mera belägg för de har fel än för att de har rätt.

Enligt denna studie finns det inget samband mellan mättade fetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är ett väldigt intressant påstående, eftersom det betyder att det som många, kanske de flesta, läkare fortfarande hävdar är helt felaktigt. Man tar alltså fel åtgärder mot ett allvarligt problem och det är farligt, eftersom man då vaggas in i en falsk känsla av trygghet som kanske gör att man struntar i de saker som faktiskt kunde hjälpa en till bättre hälsa. T.ex. mera motion och dylikt som inte är lika lätt som att byta smör mot margarin.

Det är bara ett exempel på saker som man kollektivt ljuger om. Det räcker tydligen att ett fåtal får för sej en idé som de sedan marknadsför som den ultimata sanningen som alla ska följa, för att sedan rycka med sej fler och och fler, för att till sist göra det till sanning. Detta trots att det aldrig funnits riktiga bevis för idén till att börja med. Man stöder sina idéer med dålig forskning där man lämnar bort data som skulle visa dem i dålig dager och man bygger upp forskningen för att den ska stöda dessa idéer.

Man överdriver och ljuger för man vill ju få mera pengar till sin forskning fast de vet om att de har fel inriktning. Kanske vill de inte inse verkligheten eftersom det ibland kan betyda bortkastade år av forskning, vilket är negativt ur den enskilda forskarens synvinkel, men positivt ur vetenskapens. Även fel resultat är resultat men för forskaren kan det betyda att förlust av rykte och pengar. Svagheten med vetenskapen är att det finns inte tillräckligt med resurser och intresse att kontrollera all forskning men förr eller senare kommer sanningen fram. Tyvärr tar det ofta lång tid.

Förra veckan var jag på en föreläsning om materians uppkomst. Föreläsaren var en pensionerad fysiker som sa rent ut att forkningen går ut på att ljuga så att man får pengar. Han var glad över att inte längre behöva ljuga och han berättade en del ”sanningar” som man som amatör har svårt att förstå, då media upprepar forskarnas attityder som sanning. T.ex. får man av media intrycket av att svarta hål är ett bevisat faktum medan sanningen är att vi egentligen inte kan vara helt säkra. Det finns tecken som tyder på det men det kan också vara en avvikelse som vi inte bara förstår. Helt bevisat är det inte och kanske blir det aldrig heller.

Samma gäller inom sjukvården och forskningen om mediciner. Forskningen visar att statiner minskar risken för att drabbas av hjärtattacker och då kolesterolet minskar när man använder dem, så drar forskarna slutsatsen att den positiva effekten beror på minskat kolesterol. Det är en bra förklaring, för forskarna, för då slår man två flugor i en smäll. Man förklarar varför mättade fetter är dåligt och hur statiner är bra. Att detta inte är sant spelar ingen roll eftersom vetenskapen bevisar det ju.

Att sanningen är antagligen är, detta är bara min och en del andras spekulationer, att mättade fetter inte är en hälsorisk och statiner fungerar genom att de minskar på inflammationen i kärlen direkt och att minskningen kolesterolet bara är ett olyckligt sammanträffande, bryr sej läkarna inte om. Kolesterolet är viktigt för oss och sänkningen medför otrevliga biverkningar för dem som använder statiner men det bryr sej läkarna sällan om. De har ju sin förklaring hur det fungerar och de bryr sej inte om att biverkningarna kan vara en indikation om att de har fel och man borde ändra på sin attityd.

Statiner är en bra medicin då de används rätt men nu vill man ge dem till alla utan att beakta att de har negativa biverkningar och att använda dem en längre tid kan rent av vara farligt för hälsan. Det finns en patientgrupp som kan ha stor nytta av statiner men det betyder inte att vi ska ge det till så många som det görs idag. I de flesta fall finns det bättre och billigare alternativ till att förbättra hälsan och att minska inflammationen i kärlen och det är det som är det viktiga, inte vilket kolesterolvärde vi har. Ett faktum som ofta förbises är att ett lågt kolesterolvärde är förknippat med högre dödlighet. Det är ett faktum som forskarna tycks förbise när de prisar statinerna som en undermedicin som borde ges till alla.

Annonser