Enligt en nyhet på Aftonbladet har en meta-analys av tidigare studier visat att influensavaccinet har liten nytta och det är bättre att vara noggrann med hygienen. Naturligtvis hittar de läkare som anser att denna studie är fel och att vaccinering är bra men jag undrar just hur objektiv denna läkare är, då han kritiserar denna studie för förenkling trots att den analyserar data från de bästa studierna.

Visst finns det studier som visat på nytta men enligt denna analys så finns det fler studier som visar på motsatsen, för annars hade man inte dragit den slutsats man nu gjort. Ett argument mot den nya analysen är att den analyserar global forskning och därför inte beaktar lokala differanser. Det är ju trots allt möjligt att vaccinet är effektivare här hos oss än annanstans och därför visar de lokala studierna positivare resultat än den globala analysen. Jag tror dock att meta-analysen ger en sannare bild av verkligheten och att de positiva resultaten beror på optimistiska tolkningar av datan.

Jag tror inte att vaccinet är något positiv, utan att god hygien kombinerat med rätta kosttillskotten är ett mycket hälsosammare och bättre alternativ. D-vitamin ger ett mycket gott skydd mot influensa och det tycker jag att jag har bevis för, som jag skrivit om tidigare, även om det inte är något vetenskapligt acceptabelt sådant. Det finns många andra som rapporterat om dylika observationer och det tycker jag att visar på att det finns något konkret bakom det och att det inte bara är sammanträffande. Det finns även forskning som tyder på detta.

Någon objektiv studie av den verkliga nyttan med svininfluensavaccinet (denna studie handlade dock om säsongsinfluensan, inte svininfluensan) kommer vi aldrig att se, eftersom datan har blivit avsiktligen förstört eller aldrig insamlat. Man har slutat samla data, åtminstone officiellt, sedan det visade sej att den är negativare än väntat och man är inte intresserad av att verkligen veta om det var någon verklig nytta med den. Man skyler misstagen för att inte tvingas lära sej av dem men förhoppningvis börjar folk inse att det oftast är onödigt med dylika vacciner men det finns säkert personer och situationer där den kan göra nytta.

Om verkligheten var så svartvit och negativ som vissa kritiker anser, hade det säker inte varit lika enkelt att få igenom de massvaccineringar som nu förekommer. Dock undrar jag hur man beaktat resultatet av vaccineringen. Har man bara analyserat det så att det endera fungerar det eller så gör det det inte, eller har man beaktat att vaccineringen också kan ge negativa effekter. T.ex. att den kan öka risken för influensa. Jag tror inte att man alls beaktat de negativa följderna, vilket jag anser att man borde göra. T.ex. min pappa blev sjuk av vaccinet och jag har hört dylika historier av många människor som tagit vaccinet.

Det finns alltså fortfarande mycket forskning kvar att göra för att få ett bättre svar om vaccinets nytta och det är viktigt att man gör så. Man bör också utreda noggrannare vem som har största nyttan av vaccinet och vem som har den minsta. Att reda ut om det finns vettigare alternativ, vilket jag anser att det finns, borde också undersökas mera, även om denna studie visar att jag har rätt.

Annonser