När man tar upp alternativa energilösningar med vissa människor, så målar de upp alla de problem som existerar. En del av problemen är grovt överdrivna, andra existerar inte ens och vissa är helt korrekta. Problemet är att allt dras över samma kam.

De som är för kärnkraft argumenterar ofta för hur dyra alla andra lösningar är. Läste nyligen en insändare där man också kritiserade vindkraftverk för att slösa med ickeförnyelsebara resurser såsom stål. Den som skrev tänkte dyligen inte på det att ett vindkraftverk kan återanvändas till en mycket stor del. Samma kan man inte säga om ett kärnkraftverk som är problemavfall.

Ett verkligt problem är att vindkraften inte ger en konstant elproduktion och att vi behöver något att jämna ut driftstopparna med men detta är egentligen inget onormt problem. En lösning vore distribuerad elproduktion där varje hus har ett eget kraftverk på 2-10 kW. Det är inte tillräckligt för att täcka ett hushålls elbehov men det skulle jämna ut driftstopparna en aning. Det skulle också minska på överföringsförlusterna, vilket skulle göra en stor inbesparing.

Vindkraften är inte ensam en lösning, vilket kärnkraftanhängarna vill få det att framstå. Ur deras synvinkel måste vindkraften vara ensam ett alternativ, annars är det inget sådant, men så fungerar ju inte världen. Om du måste ta bussen till arbetet, inte stannar du väl hemma bara för att du måste byta buss på vägen? Som jag ser det är det fråga om samma sak, om än annat sammanhang.

Ett annat problem som gärna lyfts fram är kostnaderna. Det är också ett verkligt problem men som överdrivs kraftigt. Viss blir det dyrt men om det görs smart så innebär det nya arbeten som igen piggar upp ekonomin och sparar in andra utgifter. Ur beräkningarna lämnas också de kostnader som slutförvaringen kommer att kosta och om de är med, så är de extremt optimistiska. Om man tar med dem i beräkningen och använder realistiska siffror, så ser vindkraften mycket mera konkurranskraftigt ut.

För att detta ska fungera måste vi effektivera för att få ner på vår elförbrukning. Att använda elbilar är ur denna synvinkel negativt, men då bör man beakta att det är mycket mera effektivt att använda el till att driva bilen, än att använda fossila bränslen. Speciellt om elen är lokalt producerad. Att arbeta hemmifrån är en annan effektiv lösning, om det är möjligt.

För att ta ett räkne-exempel: Jag kör ca 10 000 km till och från arbetet varje år. Min bil förbrukar ca 10 liter per 100 km, vilket gör att jag använder ca 1000 liter bensin varje år. Om jag istället använde en elbil som drar 0,2 kWh per kilometer, så blir årsförbrukningen 2 ooo kWh (källa: Fortum). Det är en stor inbesparing på både pengar, energi och utsläpp. Därtill är elbilar generellt sätt enklare till konstruktionen och slits inte ut på samma sätt som en normal bil. De kräver inte samma service, oljebyten m.m. Problemet med dem är ackumulatorena vars teknik inte är ännu 100% utvecklad.

Jag har varit extremt bilintresserad sedan jag var 12 år och därför har jag bl.a. utbildat mej till bilmekaniker och biltekniker. Jag gillar bilar med stora motorer, speciellt då V-8:or, men jag inser även att elbilar är framtiden. De är effektivare men jag hoppas att andra bilar tillåts för hobbybruk åtminstone. Ju förr vi byter till elbilar, dessto längre tar det innan oljan sinar och vi inte har några alternativ.

Jag anser att vi ska bruka våra kärnkraftverk tills de är uttjänta, annat vore slöseri, men jag tycker inte att det är vettigt att bygga flera kärnkraftverk. Det är helt enkelt allför stora risker. Inte med användningen i sej, utan det är slutförvaringen som oroar mej, för ingen kan garantera att någon behållare håller i 100 000 år eller att berggrunden inte ändrar på sådana långa tider. De experter som uttalat sej i frågan har haft motstridiga åsikter. De som varit för har varit nånchanlanta och tonat ner riskerna medan de som varit emot har verkar mera sakliga och objektiva. Om de verkligen varit det vet jag inte men jag litar inte på att vetenskapen ska kunna garantera något i 100 000 år även om jag själv är ingenjör med en utbildning som tangerar ämnet.

Jag anser att det är högst oansvarigt att slösa med energi i 100 år som är producerat på ett sätt som orsakar risker i 100 000 år. Kärnkraft är ett alternativ eftersom det är redan i bruk men snart kommer vi att betala priset för slutförvaringen utan att längre kunna ha nytta av det. Det är våra barn och barnbarns avkomma som kommer att betala notan utan att nånsin sett någon nytta av det. Industrin har undvikit att effektivera och utveckla alternativa lösningar eftersom energin har varit så billig att det inte har behövts. Klarsyntheten har saknats totalt och slöseriet har varit ansvarslöst. Man har inte tänkt på framtiden alls.

Nu är det dags att rätta till problemen men motståndet mot detta är stort. Jag förstor inte riktigt varför. Oljan kommer att ta slut, det är ett faktum. Uranet kommer att ta slut, t.o.m utan att vi gör något, och det är också ett faktum. Att lösa problemet kommer att bli dyrt men ju senare vi väntar, dessto dyrare blir det, och det är igen en nota som vi vill skjuta över till våra barn och barnbarn. Det är ansvarslöst och fel. Vi använder energin, då är det också vi som ska hitta på hur vi löser problemen så att vår avkomma har en chans att överleva och kunna leva med förhoppningsvis samma levnadsstandard som vi.

Jag har ingen totallösning på alla problem men jag har en del lösningar som är ett steg frammåt. De är dyra men inte för dyra för att inte kunna genomföras. Vindkraftverk kan återanvändas medan kärnkraftverk är problemavfall. Vindkraftverken förfular landskapen men det gör inte mindre kraftverk som var och en kan ha. Inte i samma utsträckning i.a.f. Solpanelerna blir allt bättre och billigare. Att värma upp vatten med solfångare borde vara krav på nya hus och installationen borde subventioneras av staten (det gör det också till en viss mån).

Bättre isolerade hus som är byggda att hålla länge och som använder solfångare, solpaneler och vindkraft för att producera lokal el, är tillsammans med elbilar ett utmärkt sätt att minska på utsläppen av koldioxid. Jag är inte säker på att detta kommer att ha någon större inverkan på vår miljö men jag tycker inte att det egentligen spelar någon roll då kol, olja och uran redan är resurser som håller på att ta slut och som redan de tvingar oss att göra dessa investeringar. Minskade utsläpp är bara en positiv parentes. Lågenergilampor och dieselbilar är bara en övergångsfas innan vi gör de verkliga inbesparingarna men nånstans måste vi börja.

Annonser