Enligt denna nyhet på Aftonbladet, så finns det en jordliknande planet bara 40 ljusår bort. Enligt artikeln ska även amatörer kunna betrakta den med teleskop men jag känner då ingen som har ett teleskop som kan se planeter så lång borta. Att se Pluto är redan en utmaning.

Planeten sägs vara 2,7 gånger större än jorden och trots att temperaturen är 190 grader, så kan där finns flytande vatten p.g.a att trycket där är mycket högre än här på jorden. Om det finns liv är dock tveksamt, och även om det eventuellt kan finnas, så är det knappast fråga om annat än mycket enkla livsformer, men även det vore något otroligt!

Annonser