Nån hackare har publicerat mail som olika klimatforskare skickat till varandra. Det har gjort att debatten om vad som ligger bakom klimatförändringarna har blossat upp igen. Det är egentligen något positivt tycker, eftersom jag är något skeptisk till att koldioxiden skulle påverka som mycket som vissa forskare hävdar. Däremot anser jag att människans handlingar påverkar klimatet men i hur stor omfattning vet jag naturligtvis inte.

De som ser mailen som bevis för att forskarna har förfalskat resultaten gör egentligen samma fel som de hävdar att forskarna gjort. Man tar vissa ord och meningar som bevis för det man vill ha fram. Dock har de en del poänger. T.ex. som har forskarna tydligen använt trädens tillväxtringar som markering för vad temperaturen varit innan mätningar påbörjats. Inget fel i det men tydligen som gör man bara så till en viss punkt, vilket tydligen är 1961, och efter det använder man riktiga uppmätta värden. Man jämför äpplen och päron.

En annan legitim kritik som klimatforskarna fått, är att de är ovilliga att visa datan som de använt. Det är högst ovetenskapligt. Datan måste vara offentlig för att andra ska kunna hitta eventuella fel och kunna objektivt kritisera forskningen. Det är en viktig del i vetenskapen, och som nån påpekade, det som skiljer mellan tro och vetenskap.

Själv misstänker jag att vissa har sett en möjlighet att tjäna pengar på detta och därför påivras det att skylla klimatförändringen på koldioxiden men trots att vi inte har otvetydliga bevis för att det verkligen är så, så anser jag att det är en positiv utveckling att vi begränsar våra utsläpp. Detta så länge det gör på ett vettigt sätt utan att slänga ut babyn med badvattnet. Med det uttrycket menar jag att vi försöker minska på koldioxidutsläppen så kraftigt att vi ökar andra utsläpp.

Ett exempel på det är att favorisera diesel framom bensin. Diesel medför mindre koldioxid utsläpp men mera oförbrända kolväten och andra partiklar. Man byter en global nedsmutsning mot en lokal. Vilken som är värre är omöjligt att säga i detta skede ännu men om de värsta farhågorna angående klimatet är korrekt, så kan det vara koldioxid, men i övrigt skulle jag nog hålla partiklarna som ett värre problem. Speciellt i städer. Den ökande bilismen är ett problem. Ett stort problem men vi borde se över den infrastruktur vi bygger upp.

Våra samhällen satsar inte seriöst på kollektivtrafik. Här i den stad där jag bor har vi en dåligt fungerande busstrafik. Gamla risiga bussar som har stora utsläpp. Turerna är få och priserna är dyra. Därför vill och kan inte tillräckligt folk använda dem. Jag tycker att staden borde satsa på gratis bussresor inom centrum och använda effektivare bussar som inte släpper ut så mycket. T.ex. hybridbussar, de kan vara mycket effektiva i centrum där bussarna gör mycket inbromsningar.

Vissa politiker använder säker klimathotet som ett verktyg för sina egna intressen. De använder ju vad som helst som de kan dra nytta av. Det kan även hända att vissa forskare försöker vinkla sin forskning för att den ska ge det resultat som de vill främhävda. Vad nyttan av det kan vara är svårare att utröna. Vanliga människor har en tendens att tro på skräckscenarion för det ligger i vår natur. Vi förbereder oss för det värsta. Det finns också undantag. Det finns människor som aldrig tror på något och som är skeptiska till allt. De vill inte att världen förändras och försöker blunda för allt som kan hota deras verklighet.

Själv försöker jag förhålla mej objektiv och därför litar jag inte helt på klimatforskarna men inte heller på skeptikerna. Verkligheten ligger antagligen nånstan mittemellan. Så brukar det ju vara. Om det är sant att klimatet håller på att svalna av igen, vilket skeptikerna hävdar att har skett de senaste 8-9 åren, så är det något som jag egentligen inte kan verifiera utgående från de observationer jag själv gjort. Enligt vad jag själv sett så var 2006 det varmaste året och nu verkar detta bli en varm vinter igen. Dock är det ju bara lokala observationer som inte betyder så mycket globalt.

Det är lite lustigt att på TV så såg jag en dag ett program där man visade hur klimatforskarna förvrängt datan för att ge de resultat man vill ha. Man fick intrycket av att allt var en bluff. Nästa dag visades ett program där man frågade 15 forskare vad de ansåg om klimatförändringen och alla var av den uppfattningen att människan ligger bakom den. Vem har rätt? Skeptikerna eller klimatforskarna? Jag vet det inte men jag tröstar mej med det att det är positivt att vi minskar våra utsläpp och att vi är försiktiga. Om klimatforskarna har rätt och vi låter vi detta gå för långt innan vi reagerar, så är det för sent. Om skeptikerna igen har rätt så står det oss dyrt ekonomiskt. Vilket är värre? Att vi förlorar pengar och att vår levnadsstandard inte är riktigt så hög som den kunde vara eller att jorden blir obeboelig?

Som ni säkert förstår så är det inte en svår fråga att svara på och därför stöder jag klimatforskarna trots att jag är en aning skeptisk. Jag kan stå ut med att betala ett visst pris om det finns en möjlighet att jorden hålls beboelig lite längre. För en dag kommer vår jord att ändå vara förstörd vad vi än gör, tyvärr. Det finns även andra aspekter som stöder varför det är vettigt att mindka utsläppe. T.ex. håller oljan på att sina och det är en verklighet som inte kan undvikas. De som hoppas på annat är hopplöst optimistiska. När oljan sinar är omöjligt att säga exakt men vi måste påbörja effektiveringen av användningen så att det sker så sent som möjligt.

Här är en länk till ett dokument där man kan läsa skeptikernas synvinkel.

Annonser