Aftonbladet  skriver om ett dödsfall efter att en person som fått ett nytt hjärta rekommenderats eller uppmanats att vaccinera sej. Att detta skedde är ingen större överraskning, tyvärr, men sjukvårdens inställning är däremot skrämmande. Såhär uttalar de sej efter det som skedde ”Det går inte att säga att det var fel att vaccinera honom”. Naturligtvis var det fel, han dog ju!

Om man inte kan medge de fel man gör så kan man heller inte lära sej av sina misstag och om sjukvården inte kan lära sej av sina misstag, så är det mycket skrämmande! Dock är detta inget nytt. Det har hänt många gånger tidigare också, misstag görs men ingen lär sej något, utan man fokuserar krafterna på att förneka det som skett. Man hoppas bara att det inte ska ske igen trots att man inte gjort några aktiva åtgärder för att det skall undvikas.

Jag hör också till riskgruppen som uppmanas att vaccinera sej men ur mitt perspektiv så är vaccinet ett större hot min hälsa än viruset. Därför har jag valt att inte vaccinera mej. Jag hävdar inte att det är rätt val för alla men är man redan sjuk med en sjukdom som är känslig för förändringar i immunförsvaret så är det inte en bra lösning att ta ett vaccin som påverkar det. Vaccinet innehåller t.ex. kvicksilver och trots att det är små mängder, hur mycket tycks vara svårt att få ett säkert svar på, så är det ändå kvicksilver och det är alltid en hälsorisk. Vaccinet innehåller också andra ämnen som påverkar immunförsvaret och har man MS så är det en risk att ta något som aktiverar en stark immunreaktion i kroppen.

Det är alltså min bestämda åsikt att för människor med t.ex. MS, så är det en större risk att vaccinera sej än att inte göra det. Möjligen kan de som är rörelsehindrade ha nytta av vaccinet men det är svårt att veta och det finns ingen expert i världen som kan säga något om det med säkerhet. De som har problem med luftvägarna har kanske nytta av att vaccinera sej men det är problematiskt. Myndigheternas attityd att det är bra för alla att vaccinera sej strider mot naturlagarna och sunt förnuft. De har en ignorant attityd mot influensan och vaccinet. Det finns ingen medicin, eller vaccin, som är bra för alla och att man försöker tysta ner de negativa aspekterna gör det svårtare för folk att göra ett nyanserat beslut om vad som är bäst för dem och deras familj.

Annonser