Jag har skrivit om detta tidigare men blev inspirerad att ta upp det igen efter att ha läst detta. Varför går det inte här i norden när det fungerar i t.ex. Tyskland och Italien? Om det var möjligt att jämna ut elräkningen med självproducerad el, så skulle jag skaffa ett vindkraftverk direkt!

Nu ältar myndigheterna över att bygga mer kärnkraft och flera kraftverk behöver vi. En annan vettigare lösning vore distribuerad och subventionerad elproduktion. Ge skattelättnader åt dem som börjar producera egen el, det skulle minska behovet att investera i nya kraftverk, vilket skulle spara de pengar som subventioneringen skulle kosta.

Det skulle naturligtvis vara lite orättvist, eftersom de som har egnahemshus skulle tjäna på det mera än de som bor i lägenhet, men det kunde även tillämpas på höghus. Vem har sagt att man inte kunde montera en snurra på ett höghus eller skaffa en större snurra till ett radhus. Belastningen skulle vara ett problem, så man kunde knappast montera på vilket höghus som helst och inte heller hur stor snurra som helt men annars borde det inte vara något stort problem. En vertikal turbin skulle inte belasta så mycket och jag har sätt dem i testanvändning. Tyvärr är de dyra och ger mindre el i förhållande till pris men de ger även el vid mindre vindhastigheter och behöver inte kopplas bort vid storm. Det skulle eventuellt jämna ut skillnaden en aning.

Många små turbiner har en annan fördel jämfört med några större. Driftsproblemen skulle inte ha så stor inverkan på totalproduktionen. Även vindförhållandena skulle variera mera, vilket skulle minska på behovet av stödproduktion när det är brist på vind. Nackdelen är att det skulle bli en större investering men det än ju en nota som då skulle delas av fastighetsägarna och staten men där fastighetsägarna tar risken och den största investeringen.

För staten skulle kostnaden bli liten om man beaktar den minskade investeringsbehovet i nya kraftverk. Det skulle också vara en uppmuntring för ekonomin om folk började investera i kraftverk. Naturligtvis skulle det ta många år innan man fått tillverkat och installerat tillräckligt många kraftverk för att det skulle ha en större effekt men dessto större orsak att reagera snabbt. Ute i europa är man långt före.

Jag vill producera min egen el. Elbolagens behov att producera och sälja skulle kanske minska en aning men folk kan ändå inte koppla bort sej ur nätet, så inkomster kommer de ändå att få. Vi behöver tänka lite mer öppet och inte vara rädda för att göra misstag. Vi kan lära oss av de länder som redan gjort detta. En 5kW snurra skulle räcka för att ge kanske 80-90% av vårt hushålls elbehov och om vi ännu skulle värma vårt varmvatten med solfångare, så tror jag att vi kunde passera 100%.

Annonser