Ropar media ännu en gång (t.ex. här på Aftonbladet). Forskarna har kommit fram till att vitaminer kan göra mera skada än nytta, om man äter dåligt alltså. De menar också att vissa vitaminer kan öka cancer-risken och inte skydda mot cancer som ofta hävdas. Detta är egentligen inget nytt. Förnuftet, och texten på burkarna, säger också att vitaminer inte ersätter en balanserad kost. Problemet är ju att få äter en balanserad kost, även om jag tror att i genomsnitt äter vi bättre nu än tidigare, men det beror på att få svälter här i norden. Så var det tyvärr inte förr.

Många vitaminer är syntetiska och deras nytta och verkan kan man, och bör man, ifrågasätta. Vad forskarna inte berättar, är vilka vitaminer det är frågan om och i vilken form de är. T.ex. är det frågan om cyanocobalamin (en form av B12)? Jag kan tänka mej att den inte är speciellt nyttig för det är den form av B12 som är lättast att tillverka och är därför billigaste. Därför är det den form av B12 som vi finner i multivitaminer, trots att metylcobalamin vore mycket mera lämpad, eftersom den är i den biologiskt aktiva formen. Den är dock mycket dyrare att framställa. Cyanocobalamin måste omvandlas i levern till metylcobalamin, vilken man kan anta att belastar levern en aning.

Jag tror på vitaminer eftersom jag konkret fått känna hur de påverkar min kropp positivt. Dock tycker jag att det behöver forskas mera på området och att forskningen måste vara mera realistisk. Att testa hur en 3-veckors dos av C-vitamin skyddar mot cancer är inte speciellt realistiskt. Alla vitaminer är inte automatiskt bra och optimalt vore det om vi fick alla vitaminer vi behöver ur maten. Det är dock svårt och i och med att vi inte gör så mycket fysiskt ansträngande arbete mera, så har vårt energibehov minskat, vilket också innebär att vi får i oss mindre näring. Därför behöver vi ibland komplettera med tabletter. Det gäller dock att välja rätt vitaminer och det är inte lätt!

Forskarna har alltså en poäng i sina påståenden men tyvärr gör de heller ingen nytta med sitt uttalande, då de inte berättar vilka vitaminer, i vilken dos och form, det är frågan om. För det finns många vitaminer som är verkligen bra för oss och som inte är skadliga ens i höga doser. Ett exempel på en vitamin som är både nyttig och mindre nyttig är E-vitamin. Den finns i flera former och en del är nyttigare än andra. Inte ens forskarna vet alltid vilken de ska testa ur hälsosynpunkt. E-vitamin kallas för tokoferoler och finns i t.ex. alfa-, beta-, gamma- och delta-form. Alfatokoferol är den som är biologiskt mest tillgänglig för oss och den fungerar som antioxidant men det är ännu oklar om det är det som är den positiva aspekten av E-vitamin.

Det som gör allt krångligare, är att vitaminerna antagligen skiljer sej mellan olika tillverkare. Alltså att en tillverkares C-vitamin kan eventuellt vara bättre än en annans. Jag har inget konkret bakom mitt påstående men man kan anta detta då tillverkningen knappast alltid sker på samma sätt och ibland kan vitaminerna även vara i olika former, trots att de säljs som samma vitamin. Jämför med t.ex. E-vitamin, en tillverkare säljer alfatokoferol och en annan kanske deltatokoferol. De har inte samma egenskaper men båda säljs som E-vitamin.

Jag anser att det borde finnas en myndighet, typ livsmedelsverket, som granskar och testar olika vitaminer och andra kosttillskott. På så sätt kunde man snabbare hitta sådana som är direkt skadliga. Dock är det väldigt sällsynt att ett kosttillskott är farligt, även om det förekommer, speciellt i jämförelse med mediciner. Det borde även utformas någon typ av standardiserade tester så att man kan jämföra olika tillverkare. Det är dock svårt, och dyrt. Det gör att det är svårt att få tillverkarna att gå med på något dylikt. Dock finns det ljusglimtar såsom Vitamin D Counsil som ger en massa värdefull information som vi människor behöver och inte den disinformation som t.ex. vår sjukvård tutar i oss än idag (det börjar ändra som tur men speciellt äldre läkare och sjukskötare följer det gamla mönstret med att skrämmas).

Annonser