Detta är uppenbart bara ett politiskt drag av den Norska kommitén att ge Barack Obama priset och det är ju inte första gången. Knappast sista heller. Priset har inget verkligt värde alls mera. Obama ger oss hopp om att saker och ting ska bli bättre och kanske blir de det också. Han har dock ännu inte gjort något för att förtjäna detta pris.

Om han hade fått fred i mellanöstern så kunde jag förstå priset men han har inte gjort något väsentligt i den frågan och det är knappast troligt att han kommer att gör det heller. Amerikanska presidenter kan inte påverka i den frågan eftersom Israel har för mycket makt i USA. Man måste vara ex-president för att kunna ta tag i frågan (t.ex. Jimmy Carter) men då har man knappast någon makt mera att verkligen få till stånd något.

Om man ser till allt våld som USA orsakar, direkt eller indirekt, i världen så kan man inte se varför Obama skulle få ett fredspris. Han har ännu inte fått till stånd någon fred nånstans men väl pratat om det. Ska prat vara tillräckligt för att få ett pris?

Tanken är kanske att på detta sätt sätta press på Obama att verkligen göra något och inte bara prata om det. Det är dock fel metod och inte kommiténs uppgift. Det har ju länge varit USA:s stil att prata om fred men starta krig och de har enligt vissa uppgifter startat 65 sedan FN grundades. Ska representanten för ett sånt krigiskt land få ett fredspris? Därtill innan han fått till stånd någon fred?

Jag hoppas att det blir ett rejält ramaskri angående detta och att det kritiseras hårt. På så sätt kanske pressen ökar att verkligen göra något men jag är skeptiskt då situationen inte är så enkel att det är upp till Obamas vilja att få fred. Om det var så enkelt skulle vi säkert ha sett fred för länge sedan. Tyvärr finns det andra intressen som har stor makt som bestämmer och påverkar detta och de vill knappast se någon fred.

Annonser