För några dagar sedan dök denna video upp på Youtube för att sedan snabbt försvinna. Nu finns den åter tillgängligt men man kan ju fundera om den försvann p.g.a innehållet eller om den togs avsiktligen bort för att dramatisera det hela. Dock tror jag att sannolikheten för att kvinnan talar sanning är stor, tyvärr.

Som parentes kan jag också tillägga att mina barn blev inbjudna till en undersökning om vaccinernas säkerhet men aldrig i mitt liv skulle jag tillåta dem vara med i en sådan undersökning. De skulle alltså få två omgångar med vaccin för att se vad som händer med dem men vem kan ställa upp sina barn som försökskaniner på det viset?

Med vaccineringen skjuter man mygg med kanon och jag misstänker att man kommer att träffa nåt annat istället för myggen… Dock tror jag inte att avsikten är att minska på jordens befolkning, som vissa tycks tro, utan snarare att tjäna maximalt med pengar. Det är mera sannolikt och lättare att dölja och genomföra.

Annonser