Monsanto har under många år utvecklat genmanipulerade grödor som bara växer om man använder deras produkter i kombination (t.ex. Roundup). De hävdar att de får produktionen att öka och därför är genmanipulationen rätt och nödvändig. De hävdar att de kan ”bota” matbristen på jorden genom genmanipulation.

Det är naturligtvis en enda stor lögn. Visst, under vissa kontrollerade former kan de få grödorna att växa effektivare men nu har det kommit rapporter från t.ex. Syd Afrika där vissa farmer har förlorat upp till 80% av sin skörd. Monsanto hävdar att det beror på ett misstag i laboratoriet men det är knappast sant då det innebär att de misslyckats med 3 olika grödor, vilket är knappast troligt. Genmanipulationen i sej är problemet.

Ett annat problem med genmanipulationen är att grödorna kräver Monsantos andra produkter för att växa. Det blir ett problem eftersom dessa genmanipulerade grödor korsar sej med naturligt förekommande grödor, vilket gör att de muterar och inte växer lika bra längre. Det gör att Monsantos grödor kommer att med tiden slå ut alla naturliga grödor och det kommer att öka svälten i fattiga länder där de inte har råd att köpa Monsantos grödor då de egna inte längre växer.

I Indien har man stora problem med svamp på bomullsodlingarna som använder Monsantos produkter eftersom den tar död på växten och tvingar odlaren i konkurs. I Mexico slås de vanliga majssorterna ut av Monsantos genmanipulerade. Gradvis kommer Monsanto att fördärva alla grödor, inte för att rädda världen från hungersnöd, som de vill att vi ska tro, utan för att tjäna pengar. Studier har också visat att genmanipulerad Majs orsakar övervikt. De förstör alltså vår föda från två håll, dels genom att växten inte är lika hälsosam, dels genom att den inte växer lika bra mera. Därtill är odlarna tvugna att använda stora mängder kemikalier för att nåt ska växa.

Att hävda att genmanipulation, på det sätt Monsanto gör det, är den rätta vägen för att ta fram grödor som kan rädda världen undan svält är ren ignorans. Man måste då blunda för de fakta som framkommit om hur genmanipulerade grödor korsar sej med vanliga och tränger ut dessa. Man måste även blunda för hur dessa påverkar vår hälsa. Genmanipulerad Majs duger bara till bränsle och det lär inte hjälpa världen udan hungersnöd. Vi kommer att se mer svält och ohälsa i framtiden men då har ju industrin nya lösningar som vi igen får betala dyra pengar för och som igen sabbar något annat.

Man bör även se på de metoder Monsanto har använt för att motverka att saningen ska komma fram. Man har försökt sabotera trovärdigheten hos studier som ger dem negativ publicitet genom att t.ex. kommentera och framställa sej som objektiva forskare, fast det varit Monsantos personal eller bulvaner bakom (se dokumentären The World According To Monsanto). Det är skandalöst att ett företag kan få göra dylika saker utan sanktioner. Illa nog att de får sabotera världen genom genmanipulation av grödor och marknadsföra giftiga kemikalier som oskadliga. Vi borde stoppa dem åtminstone här i Europa.

Annonser