Jag länkade i ett tidigare inlägg till en artikel i SvD Är kolesterol en riskfaktor. Det är en mycket nyanserad och vettig artikel där man säger som det är. Sanningar som borde ha kommit ut för länge sedan men som inte gjort det på grund av läkare såsom Finn Bengtsson som skrev en replik till artikeln Medicinsk populism hotar patientsäkerheten.

Jag undrar verkligen vilket som är ett större hot mot patientsäkerheten. Att man skriver ut mediciner på lösa grunder utan verkliga vetenskapliga bevis för nyttan eller att man skriver en artikel där man belyser problemet med att skriva ut mediciner mot en obefintlig sjukdom (högt kolesterol är ingen sjukdom!) när motsatsen till de lösa antagendena är vetenskapligt bevisat.

I artikeln belyser Werkö, Scherstén och Sundberg just de problem som finns inom vetenskapen. Det finns en massa ”experter” som får publicera nästan vilka påståenden som helst utan några noggrannare bevis och detta får tydligen inte ifrågasättas offentligt, utan det måste ske bakom stängda dörrar så att de personer som vågar opponera sej kan bli lynchade utan allmänhetens kännedom.

Vad som ytterligare gör saken känsligare är att dessa ”experter” ofta har anknytningar till intressegrupper som drar nytta av deras åsikter. Detta ses inte som något problem eller jäv. Lika lite som det är jäv att en domare är medlem i en organisation som har intressen i rättegången han dömmer. Det är ett problem att dessa ”experter” kan och får tolka saker och ting lite hur de vill utan att bli synade i sömmarna.

Om Werkö, Scherstén och Sundbergs artikel är en omvänd akademisk världsbildsanalys, som Bengtsson påstår, så betyder det att den akademiska världsbilden är förvrängd och patologisk. Den lever då i en egen sfär som inte har något med allmänintresse och verklighet att göra. Sak samma att man försöker tjäna pengar på att medicinera folk mot något som det finns bättre alternativ för och som till att börja med inte ens är en sjukdom.

Jag anser att det är sjukt att vissa läkare, trots den omfattande vetenskapliga bevisningen, ändå envist fortsätter att stå fast vid sin gamla uppfattning. Akademiker och forskare är mycket konservativa av sej och de kan tydligen inte erkänna att de hade fel. Forskare har många gånger gjort omfattande arbeten för att desperat bevisa att de har rätt fastän de blivit rejält överbevisade bortom all tvekan. Är Bengtsson en av dessa ”ståfiler” som inte kan anpassa sej efter verkligheten eller har han egna intressen i att få truga statiner åt folket?

Statiner tycks ha anseende som något av en undermedicin inom läkarkåren. Den skrivs ut för att förebygga lunginflammation fastän den bevisligen höjer risken. Den skrivs ut mot högt kolesterol fast lågt kolesterol bevisligen höjer dödligheten. Hur mycket behövs för att läkarna ska inse vansinnet i allt detta? Statinerna har säkert bra ändamål. Det finns säkert patienter som i vissa fall och situationer behöver statiner men kriterierna måste vara klara och vetenskapligt utrönta för annars är det bara fråga om humbug och så är det nu. Att automatiskt skriva ut statiner mot lunginflammation eller högt kolesterol är värre än homeopati, trots att homeopatin inte fungerar i sej själv, för homeopatin är billigare och gör ingen skada, det gör tyvärr statinerna ibland! Alla mediciner har biverkningar men det har inte vatten eller sockerpiller.

Annonser