Jag har alltid förlitat mej till vetenskapen som den yttersta sanningen och konfunderas över att vissa väljer att blint tro på något som är skrivet i en bok för länge sedan och förkastar vetenskapliga argument eftersom de ser den som ett hot mot deras tro. Själv ser jag inga direkta konflikter mellan religion och vetenskap, båda har sin plats men som jag ser det, ger religionen tröst och vetenskapen svar. Dock brukar vetenskapen snarare öppna nya frågor än besvara dem men det är en annan sak.

Trots att jag är en vän av vetenskapen, eller kanske snarare på grund av det, så ser jag bekymmersamt på det sätt som man numera betraktar veteskapliga studier. Det jag är bekymrad över, är att mängden av forskning är numera så stor att många tycks okritiskt acceptera de slutsatser forskarna tar i sina studier. Media är en delfaktor här. Man publicerar ofta korta notiser om resultatet av enskilda studier som om det vore ett absolut svar på en fråga. Så är det inte. Att en studie visar att en sak föreligger på ett visst sätt är ett tecken på att det verkligen är så men det är nödvändigtvis inget bevis.

Man glömmer lätt bort att även forskare är bara människor och kan göra misstag. Ibland t.o.m avsiktligen och det är något som tycks ske allt oftare och speciellt då inom läkemedelsforskningen. Jag störs av hur okritiskt människor läser om forskning om mediciner samtidigt som man fnyser åt alternativa behandligar och kallar det humbug. Det som stör mej är att folk inte tycks inse att skillnaden är ganska liten mellan alternativa behandlingar och vissa medicinska behandlingar.

För att ta ett exempel. Homeopati har enligt vetenskapliga studier inte visat sej fungera bättre än placebo men den fungerar bättre, t.o.m mycket bättre, än inget alls och det är trygg att använda eftersom den inte har några biverkningar. Humbugen är att man betalar ganska mycket för den även om man får ett resultat. Läkarna gillar inte detta eftersom de anser att man blir lurad eftersom man betalar utan få något annat än placebo, även om det ger en viss verkan.

Om man då jämför detta med t.ex. kolesterolmedicineringen som är en extremt dyr medicin, som visserligen fungerar på så vis att den verkligen sänker kolesterolhalten, men som också ofta ger väldigt kraftiga biverkningar. I vissa extremfall t.o.m livshotande sådana. Då man betänker det faktum att högt kolesterolvärde inte är en sjukdom och att kopplingen mellan högt kolesterol och hjärtsjukdomar är i bästa fall lös och ur vetenskaplig synvinkel obefintlig. Detta ser läkarna inte som något problem eftersom det ju finns vetenskapliga studier som visar på nyttan. Att denna forskning ofta är fel utformad eller direkt lögnaktig bryr sej ingen om.

Vilket är då ett större brott? Att sälja ett ofarligt sockerpiller som inte fungerar som det påstås men som har en viss funktion eller en dyr medicin med allvarliga biverkningar som inte heller fungerar som det påstås och som ges mot en påhittad sjukdom som egentligen inte finns? Jag hävdar att i denna jämförelse är homeopatin en liten harmlös sak men man ska förstås inte glömma att det finns variationer i hur de marknadsförs. Om någon hävdar att homeopati fungerar mot alla sjukdomar och att man ska glömma alla andra behandlingar än den, så det anser jag vara kriminellt!

Dock anser jag det också vara kriminellt att truga statiner mot högt kolesterol. Varför? Jo, därför att högt kolesterol inte är en sjukdom som behöver behandlas och att det finns studier som visar att de som dör i hjärtsjukdomar har lägre kolesterol än de som klarar sej. Läs vad Lars Werkö, Tore Scherstén och Ralf Sundberg skrev i Svenska Dagbladetissa 14.7.2009 så förstår ni kanske bättre min inställning till kolesterolmedicinering. Detta samtidigt som jag ser hur statinerna och varfarin (råttgift som tunnar ut blodet) sakta tar död på min mamma.

Jag anser att dubbelmoralen inom läkarvetenskapen är högst motbjudande och den omoraliska inställning man mot vetenskapen är direkt kriminell. Det blir allt vanligare, speciellt inom läkemedelsbranschen, att forskarna manipulerar forskningsdata och ljuger för att få de resultat man önskar sej. Samtidigt gör man studier på alternativa behandligar, t.ex. vitaminer, som är utformade för att få dem att ge negativa resultat. Man använder t.ex. syntetiska former av vitaminer som inte är biologiskt aktiva, man ger fel doser och under en relativt kort tid. Allt detta för att man ska få resultat som ”bevisar” att vitaminer inte fungerar och så att de inte ska konkurrera med mediciner.

Dock bör kanske tilläggas att det säljs mycket verkningslösa vitaminer. Forskning som tar reda på vilka vitaminer som fungerar bäst och i vilka doser skulle vara intressant men det är dyrt att genomföra sådan forskning och det finns knappast något större intresse för det heller då de som tjänar pengar på dem satsar pengarna på marknadsföring. De som gör vitaminer tycks lika som läkemedelsbolag hellre satsa pengar på marknadsföring än för att ta reda på om deras preparat verkligen fungerar och är bra.

Det är alltså så att man tolkar studier alltför enkelt. Om en studie visar att en medicin fungerar, ja då antar man att den verkligen gör det. Att studien är kanske är fel utformad, forskningsdatan är förfalskad eller t.o.m att andra studier visar på motsatsen, är något som skrämmande ofta ignoreras därför att även studier markandsförs. En liten objektiv studie om en medicin får inte samma utrymme i media som en som är utförd av ett läkemedelsföretag som kanske betalar för att få sin studie publicerad.

Bolagen sätter också ofta press på sina forskare att de ska ge de resultat som önskas om de vill forska i fortsättningen. Ofta är det också andra än de som utfört forskningen som skriver själva rapporten som publiceras och genom lyckat valda ord kan man manipulera hur ett resultat framstår. Detta får mej att tänka på Jupiter-studien som fick som resultat att vissa forskare rekommenderade att statiner ska ges åt alla via dricksvattnet! Det är så lågt att man blir rädd. Det finns mera och starkare bevis för varför man inte ska ge stainer åt alla än tvärtom och redan vanligt bondförnuft säger att det inte är en bra idé. Jag kan inte ens begripa hur någon kan ha så låg moralsuppfattning att man ens öppen föreslår en dylik sak.

Så för att då komma till frågan i rubriken, ger vetenskapen sanningar eller är allt lögn? Naturligtvis är inte allt lögn och det förekommer mycket bra forskning överallt men tyvärr förekommer det även mycket dålig forskning. Dålig därför att man kanske forskar onödiga saker istället för att satsa resurserna på vettiga saker man verkligen behöver svar på. Dålig därför att kanske är forskarna själva dåliga. Dålig därför att forskningen manipuleras av den eller andra orsaken. Så som slutsats kan man bara konstatera att all forskning bör tas med en nypa salt och all forskning bör kritiskt studeras och innan man använder en studie som bas för några större beslut, bör man kontrollera resultatet med andra studier och man bör aldrig glömma att uppmätt data kan vara fel.

T.ex. trodde man tidigare att universum var 1,8 miljarder år gammal, alltså yngre än jorden, därför att Edwin Hubble hade kommit fram till det resultatet via sina mätningar av avtåndet till Andromeda. Först senare kom andra fram till att han mätt fel eftersom de stjärnor han använde som referens inte egentligen var stjärnor, utan gasmoln som gav ut starkt ljus, och att de stjärnor han borde ha använt som referens var mycket svagare men det kunde han inte veta då verktygen inte var tillräckligt bra för att se det då. Därför låg också Andromeda längre bort, vilket igen gjorde universum äldre än jorden och man fick ett resultat som kunde stämma med verkligheten.

Annonser