Idag gjorde jag det första ”vetenskapliga” testet av Ubikinon. Jag satte vetenskapliga inom citationstecken eftersom det visat sej finnas flera variabler som gör att vetenskapligheten blir en aning bristfällig. Egentligen är det inget större fel på vetenskapliggheten, utan det är bara att felmarginalen blir för stor p.g.a hur testet är utformat. Här är en lista på brister som jag stött på.

  • Vädret är inte konstant, vilket påverkar resultatet avsevärt. T.ex. idag regnade det och det är tungt att springa med skorna fulla av vatten. Det påverkar tiden och pulsen ganska mycket.
  • Tiden när jag utför testet är heller inte alltid samma. Vilket ger en liten variation p.g.a när jag ätit, eftersom det igen påverkar hur snabbt kosttillskotten tas upp av kroppen. Det påverkar även själva springandet eftersom det är tungt att springa med magen full. Det fick jag erfara idag..
  • Den största sprickan i testet är nog att jag inte egentligen testar mot placebo eftersom Kolin är kosttillskott och inte ett verkligt placebo. För mej personligen fungerar tillfredsställande eftersom jag kan acceptera att testa Ubikonon mot Kolin men ur vetenskaplig synvinkel gör det testet ganska ointressant eftersom vem bryr sej vilket som är effektivare ur träningssynpunkt, kolin eller Ubikinon? Orsaken till att jag inte använder ett verkligt placebo, är att jag inte har någon verkningslöst ämne som har en liknande kapsel som Ubikinon jag har.
  • En annan brist, som jag påpekade redan tidigare, är att detta inte är en verkligt dubbelblind studie, utan snarare en pseudo dubbelblind studie. Jag, försökspersonen, vet inte vilken kapsel jag får. Det vet egentligen inte heller min fru som ger mej den. Hon vet bara vilken färg den har och skriver upp det på ett papper. Det finns alltså en liten, men i praktiken nästan obefintlig, risk att hon på något vis kan signalera vilken kapsel det är som jag har tagit.
  • Mätfel med pulsmätaren. Jag använder en Polar RS 200 SD men jag vet inte hur exakt mätaren är. Resultatet beror ju även på hur man placerar remmen med givarna runt bröstet. Tiden borde dock vara relativt exakt 😉
  • Konditionen kommer att under testet gång öka och det gör att tiderna gradvis kommer att sjunka beroende på det. Om endera ämnet av en slump kommer mera mot slutet av testet, så kommer det att få ett mera positivt resultat än vad det annars skulle få om jämförelsen var mera jämn. Kankse borde jag turvis varierat ämnena och struntat i den möjliga placeboeffekten för det är nu möjligt att endera ämnet får en orättvis fördelning men det är något som jag ser sedan när det hela är klart och då kan jag ta ställning till om testet är rättvist.

Innan jag visar resultatet av dagens försök en lista på vad de olika markeringarna betyder. Siffran efter markeringen visar vilken mätning det är 1, 2, 3 o.s.v.

  1. P = Puls (P5 är snittpulsen för hela testet)
  2. T = Tid
  3. M = Matthet i benen, en subjektiv skala från 0 – 10 där 0 betyder ingen alls och 10 betyder avbrott i löpningen.
  4. S = Svindel, försvagad syn eller yrhet (p.g.a syrebrist i hjärnan då hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt för både musklerna och hjärnan), en subjektiv skala från 0 – 10 där 0 betyder ingen alls och 10 betyder avbrott i löpning.

Jag sätter även uppgifterna, de jag har, från föregående löpning men de tar jag inte med i studien. Jag markerar den med en nolla. Dagens test är nummer ett. Här är resultaten från dagens löpning.

Som konklusion av dagens test kan jag nämna att jag är lite fundersam om detta kommer att utvisa något alls. Variablerna som stör resultaten är för många och fast alla inte påverkar i sej så mycket, adderas det ihop och blir ganska mycket till sist. Felmarginalen gör att det kanske bara blir skräp av det hela. Nå, meningen var ju inte heller att utröna något absolut, utan snarare att testa om det är värt att försöka sej på ett noggrannare test senare.

Om Ubikinonen inte har någon verkar så väntar jag mej att pulsen gradvis sjunker en aning, inte mycket men en aning, och att tiderna sjunker märkbart. Under detta test borde jag kunna få bort 4-5 minuter, eftersom utgångsläget är ganska skralt.. Om Ubikinonen däremot fungerar, så borde resultaten variera slumpvis beroende på vilket ämne jag då använde. Dagens test var förvånandsvärt lika som föregående löpning. Pulsen var nästan samma, lite mindre i P2 men samma i P3. Även tiderna var nästan på sekunden samma.

Jag jämför ju inte Ubikinon med ett verkligt placebo, alltså sockerpiller eller annat verkningslöst ämne, utan med Kolin. Kolin behöver kroppen för att skapa acetylkolin som är ett signalämne som hjärnan behöver. Kolin gör en alltså piggare, lär förbättra minnet och det har Viagra-liknande effekter (åtminstone på mej). Jag tror inte att det har någon nämnvärd inverkan på pulsen men på tiderna kan det ha en liten effekt. Dock tror jag inte att det egentligen kommer att påverka slutresultatet nämnvärt.

Annonser