Jag tänkte att jag ska för första gången i mitt liv pröva på att göra ett vetenskapligt test. Jag har tidigare gjort tester som kan sägas vara lite vetenskapliga men de har varit mera spontana och hafsigt gjorda, så dem räknar jag inte. Det är alltså Ubikinonens verkan som jag tänkte studera men jag vet att mitt test kommer att innehålla flera brister som gör att det inte kommer att kunna accepteras som ett absolut bevis. Dock mera om det senare.

 Först en beskrivning av vad jag tänker studera. Jag har märkt att Ubikinon, alltså Q10 eller CoQ10 som det också kallas, har en stärkande funktion på hjärtat. Det märks på mej genom att det minskar mina besvär med hjärtat (hjärtklappning) och det sänker min puls då jag springer (läs föregående inlägg). Jag tänker alltså slumpvis ta en kapsel, endera Ubikinon eller så Kolin. Orsaken till att alternativet är Kolin, är att dess kapsel är ungefär lika stor som Ubikinonens.

Jag har alltså tänkt sätta 5 Ubikinon kapslar och 5 Kolin kapslar i en burk och blunda när jag tar kapseln. Min fru får bevittna vilken kapsel jag tar och märka vilket det var i ett Excelblad där fältets bakgrund är samma som fontens färg (så att jag inte ser vad där står). Sedan när jag springer följer jag med min puls på vissa utvalda punkter och märker dessa i Excelbladet. Sedan när jag sprungit 10 gånger jämför jag resultaten. Det är tiderna och pulsen som jag är intresserad av. Jag tror att Q10 sänker den högsta pulsen och på så sätt får jag även lite bättre tider.

Problemen med denna studie är flera. För det första är inte kapslarna exakt lika stora, så det finns en risk att jag känner vilken det är. Det finns även en risk att jag märker det undermedvetet. Ett annat problem är att jag bara använder 10 kapslar vilket gör att resultatet inte är statistiskt exakt. Ett problem är också att jag mäter tiden och pulsen när jag springer och det är en sak som är väldigt känslig för yttre påverkan. T.ex. väder, temperatur, hälsa, humör o.s.v och också det faktum att min kondition, även möjligen min hälsa, kommer att påverkas ger en viss risk för fel.  Det minsta problemet är den mänskliga faktorn, alltså min fru och jag, det finns ju en risk att jag uppfattar, medvetet eller inte, signaler från min fru vilket ämne det var frågan om, men jag ska minska den risken genom att inte berätta för henne vilket piller som är vad.

Tanken är inte att detta ska ge något absolut svar på om Ubikinon verkligen fungerar, utan detta är snarare ett litet test för att utröna om det är värt att göra ett större bättre test. Det kommer att bli intressant att se vilka resultat testet ger. Det kommer dock att ta ett tag att få allt genomfört, då jag sprinegr kanske ett par gånger per vecka. Det innebär att det tar över en månad att utröna det.

Annonser